Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024

Verlenging en uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor bepaalde werken in onroerende staat (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

 • Het koninklijk besluit van 27 maart 2022 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 (het Besluit) voorziet in de verlenging of de vaststelling van nieuwe structurele maatregelen ter ondersteuning van de bouwsector voor bepaalde werken in verband met de energietransitie, alsook van gezinnen die graag in goede omstandigheden willen wonen;
 • Het Besluit omvat de volgende maatregelen:
  • De verlenging van het verlaagde BTW-tarief van 6% voor afbraak-heropbouw handelingen tem 31 december 2023, zonder wijziging van de toepassingsvoorwaarden en -modaliteiten van de oorspronkelijke maatregel;
  • De verlaging van het BTW-tarief van 21% tot 6%, van toepassing tem 31 december 2023 op alle werken in onroerend staat die betrekking hebben op de levering met plaatsing van:
   1. Fotovoltaïsche zonnepanelen;
   2. Thermische zonnepanelen en zonneboilers;
   3. Warmtepompen;(in), op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen (de Handelingen);
 • Het Besluit voorziet in specifieke voorwaarden voor deze nieuwe verlaging van het BTW-tarief:
  1. De nieuwe verlaging betreft alleen Handelingen die worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker;
  2. De verlaging heeft enkel betrekking op  woningen die, na de uitvoering van de betrokken Handelingen, uitsluitend of hoofdzakelijk werkelijk als privéwoning worden gebruikt;
  3. De eerste ingebruikneming vond plaats in de loop van een kalenderjaar dat minder dan 10 jaar voorafgaat aan de eerste factuur met betrekking tot die Handelingen;
  4. De facturen moeten de elementen die de toepassing van het verlaagde tarief rechtvaardigen en een verplichte vermelding bevatten;
  5. De nieuwe verlaging geldt voor bovenvermelde technische installaties die aan bepaalde emissienormen voldoen;
 • In het Verslag aan de Koning wordt gespecificeerd dat deze nieuwe verlaging van het BTW-tarief van toepassing is:
  1. Op alle werkzaamheden die nodig zijn voor de plaatsing van de bovenvermelde technische installaties (zoals het voorbereiding van de werf of elektriciteits- en loodgieterswerkzaamheden); en
  2. Voor zover deze betrekking hebben op de specifieke onderdelen en toebehoren van deze technische installaties (let op: dit is niet het geval bij bijvoorbeeld een vloerverwarmingssysteem dat vaak is aangesloten op een warmtepomp of zonneboilers);
 • De bouwheer is aansprakelijk voor de toepassing van het correcte BTW-tarief, indien hij dit niet betwist binnen een maand na ontvangst van de factuur waarop een onjuist tarief vermeld staat;
 • Tenslotte voorziet het Besluit in de principiële uitsluiting van technische installaties die uitsluitend elementen van de woning bevoorraden die niet voor de woning worden gebruikt, zoals zwembaden, sauna’s en andere soortgelijke installaties;
 • De bepalingen van het Besluit treden in werking op 1 april 2022.

Bron: Lydian

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed