Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 3 maart 2023

Bouwovertredingen anno 2022

Webinar on demand

Overheidsopdrachten
anno 2022
(Incl. Jaarboek Overheidsopdrachten
2021 – 2022)

Studiedag op 2 december 2022

 

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Verfijning van de informatieplicht voor overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen (Lydian)

Auteurs: Iris Hemelaer en Dario Petosa (Lydian)

 • Bij decreet van 24 juni 2022 tot wijziging van onder meer het decreet van 18 juli 2018 betreffende het integraal waterbeleid (het Decreet), worden de informatieverplichtingen met betrekking tot overstromingsgebieden verfijnd;
 • Een eerste verfijning door het Decreet bestaat uit het vervangen van de enige kaart met de “mogelijke” en “effectieve” overstromingsgebieden door een indicatieve kaart en een reeks andere kaarten met betrekking tot de gevoeligheid van gebieden voor overstromingen;
 • Op basis van deze nieuwe cartografie wordt ook de publiciteits- en informatieplicht gewijzigd:
  • Elke persoon die voor eigen rekening of als tussenpersoon optreedt;
  • In het kader van een verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, inbreng in een vennootschap, overdracht van een recht van vruchtgebruik, een recht van opstal of erfpacht, alsmede elke andere situatie waarbij het eigendomsrecht van een onroerend goed op vergeldende wijze wordt overgedragen (bv. ruil);
  • Moet in de publiciteit betreffende de transactie (bv. bericht van tekoopstelling en verkoopakte) vermelden of het genoemde onroerend goed geheel of gedeeltelijk is gelegen in:
   • 1° een overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
   • 2° een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone;
 • Dezelfde informatieplicht rust op de partijen bij een onderhandse akte betreffende dezelfde transacties, alsmede op de notarissen die optreden ten aanzien van authentieke akten;
 • Deze verfijning zal in werking treden op een door de Vlaamse Regering nader te bepalen datum en in ieder geval uiterlijk op 1 januari 2023

Bron: Lydian