Vastgoedmakelaars moeten nieuwe deontologische code naleven vanaf 30 december 2018 (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 23/11/2018

– Het Koninklijk Besluit van 29 juni 2018 (BS 31 oktober 2018) voert een nieuwe plichtenleer in voor het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV);

– De nieuwe deontologische code is een gewijzigde versie van het huidige reglement van plichtenleer en van de deontologische richtlijn betreffende de derdenrekening van de vastgoedmakelaar;

– De huidige plichtenleer wijzigt o.a. op de volgende punten;

– Allereerst moet de vastgoedmakelaar op zijn documenten en zijn website de naam van de verzekeringsonderneming vermelden die zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling dekt, alsook het nummer van deze verzekeringsovereenkomst;

– Verder geldt een vormingsplicht van 10 uur per kolom per kalenderjaar, waarbij de vastgoedmakelaar ingeschreven kan zijn in de kolom “vastgoedmakelaar-bemiddelaar” en/of in de kolom “vastgoedmakelaar-syndicus”;

– Bovendien rust er op de “vastgoedmakelaar-bemiddelaar” een actieve onderzoeksplicht waarbij hij dient na te gaan bij zijn potentiële opdrachtgever of deze reeds een bemiddelingsopdracht heeft toevertrouwd aan een andere vastgoedmakelaar. Vervolgens dient de “vastgoedmakelaar-bemiddelaar” na te gaan of de eerdere vastgoedmakelaar na de beëindiging van zijn bemiddelingsopdracht aan de opdrachtgever een lijst heeft bezorgd met gegevens van kandidaat wederpartijen waaraan precieze en individuele informatie werd verschaft;

– Tot slot moet de “vastgoedmakelaar-syndicus” toezien dat alle bedragen die aan de vereniging van mede-eigenaars toebehoren, rechtstreeks op haar rekening gestort worden. Hij zal eveneens alle bewijskrachtige stukken met betrekking tot de afrekeningen, evenals een gedetailleerde vermogensstaat, gedurende 10 jaar na datum van de verkregen kwijting bewaren. De aftredende “vastgoedmakelaar-syndicus” stelt samen met zijn opvolger een gedetailleerde inventaris op met de overgedragen stukken;

– Het reglement wordt op tuchtrechtelijk vlak van toepassing per 30 december 2018.

Lees hier het originele artikel