Uw woning moet voldoen aan dakisolatienorm tegen 2020 (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 29/10/2019

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, voldoen aan de dakisolatienorm. Bij gebrek hieraan, kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester.

Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vanaf 1 januari 2006) die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen wel al aan de dakisolatienorm.

Het Vlaams Parlement heeft op 24 mei 2019 het Optimalisatiebesluit Woningkwaliteit goedgekeurd. Dit voorziet dat u vanaf 1 januari 2020 evenwel aan de dakisolatienorm kan voldoen als de energiescore van de woning, vastgesteld in een energieprestatiecertificaat (EPC), lager ligt dan volgende grenswaarden:

  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
  • 500 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
  • 400 kWh/m² voor een appartement.

Indien het EPC aldus een lagere energiescore vermeldt, is meteen voldaan aan de dakisolatienorm. Als er geen EPC voorhanden is, kunt u de aanwezigheid van dakisolatie alsnog aantonen aan de hand van (i) het postinterventiedossier van uw woning of (ii) een bouwplan, lastenboek of factuur. Hieruit moet blijken dat aan de minimumnorm (R-waarde) van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt) is voldaan.

Lees hier het originele artikel