Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Uitvoeringsbesluit Vlaams Pachtdecreet definitief goedgekeurd (Publius)

Auteur: Celine Van De Velde (Publius)

De Vlaamse Regering heeft op 26 januari 2024 het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Pachtdecreet definitief goedgekeurd.

In bijlage 1 worden de teelten opgelijst waarvoor het nieuwe “langdurige” cultuurcontract kan worden afgesloten (beperkt tot maximum 3 jaar). Zo zullen aardbeien- of azaleatelers of graszodenproducenten gebruik kunnen maken van deze contractvorm.

Bijlagen 2 en 3 bevatten een weergave van de opbrengsten en operationele of variabele kosten waarmee rekening kan worden gehouden bij de berekening van het brutobedrijfsresultaat in het kader van de nieuwe “leefbaarheidstoets”. Er is uitdrukkelijk bepaald dat VLIF-steun niet wordt meegerekend in de opbrengsten.

Verder bevat het besluit een oplijsting van de minimale informatie die een openbare verpachter moet opnemen in een bericht van verpachting. Ook worden er regels vastgesteld inzake de samenstelling en werking van de pachtprijzencommissie en het Vlaams pachtobservatorium.

Het uitvoeringsbesluit is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar kan hier wel al worden geraadpleegd.

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Verbintenissen & Goederen