Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

Mr. Robin Messiaen (Spartax)

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023


De verkoop van een onroerend goed:
hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris?
Een selectie van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 28 november 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023

Uithuiszetting in Brussel. Procedureregels voor gerechtelijke uitzettingen gewijzigd. Ordonnantie van 22 juni 2023 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd in het Staatsblad van 21 augustus 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Door de nieuwe regelgeving verloop de rechtsvordering tot uithuiszetting als volgt:

 1. Er dient eerst een ingebrekestelling te zijn, met minstens de volgende gegevens:
  • de identiteit, het adres, het telefoonnummer en de hoedanigheid van de verhuurder
  • een beschrijving en een duidelijke verantwoording van de geëiste bedragen, met inbegrip van de geëiste schadevergoedingen en verwijlinteresten
  • de vermelding dat, als een reactie uitblijft binnen minstens één maand, de verhuurder de zaak aanhangig kan maken bij de rechter voor invordering en/of ontbinding van de huurovereenkomst
  • als de invordering uitgevoerd wordt door een advocaat, een openbaar ministerieel ambtenaar of een gerechtsmandataris, moet de volgende tekst in een apart lid vermeld worden, vetgedrukt en in een ander lettertype: “Deze brief betreft een minnelijke invordering en beoogt een gerechtelijke invordering te vermijden (daging voor de rechtbank of beslag).”
 2. Na een wachttijd van één maand kan vervolgens overgegaan worden tot het indienen van een verzoekschrift of het uitbrengen van een dagvaarding. De gemeenrechtelijke termijn om voor de rechter te verschijnen wordt verlengd van 8 naar 40 dagen. Indien een vonnis wordt bekomend dient de voorgeschreven termijn van één maand na betekening te worden gerespecteerd. Na verloop van één maand dient datum van daadwerkelijke uitdrijving 15 dagen op voorhand te worden aangekondigd aan huurder en OCMW. De termijn van 15 dagen wordt geschorst als het OCMW een bewijs van herhuisvestingsoplossing bezorgt. Ruwweg kan de worden gesteld dat een procedure tot uithuiszetting vijf maanden zal duren.
 3. Er is ook een veralgemeend wintermoratorium dat een verbod instelt op uithuiszettingen tussen 1 november tot en met 15 maart van het jaar daaropvolgend.

Lees hier de fiche van het wetgevingsdossier

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Geschillen & Procedure