Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024

Toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar via relevante beroepservaring nu realiteit (Van Havermaet)

Auteurs: Imke Van Hecke en Lio Verbeemen (Van Havermaet)

Sinds 1 februari 2024 bestaat er een alternatieve route voor de erkenning als vastgoedmakelaar. Zo is het succesvol afronden van een makelaarsstage niet meer de enige mogelijkheid om erkend te worden als vastgoedmakelaar. U kan namelijk voortaan ook een inschrijving vragen op het tableau van titularissen op basis van relevante beroepservaring. Wij lichten hieronder de beide methodes graag even voor u toe.

METHODE 1: DE STAGE

De “old school”-methode om uw titel als vastgoedmakelaar te behalen stelt twee vereisten. U moet ten eerste beschikken over een relevant diploma (een bachelorsdiploma of een diploma Ondernemingsopleiding Vastgoedmakelaar) en vervolgens dient u zich in te schrijven op de lijst van stagiairs bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Op het moment van inschrijving ontvangt u uw BIV-nummer en moet u zich houden aan de deontologische regels.

De BIV-stage heeft een maximale duur van drie jaar. Binnen deze periode dient u te slagen voor zowel de schriftelijke als de mondelinge bekwaamheidstest. Na afloop van de stage en bij succesvolle afronding van de test wordt u officieel opgenomen op het tableau van titularissen. Indien u niet slaagt voor de test, kan u zich nog één keer als stagiair herinschrijven. Bij herhaaldelijk niet-slagen kan u pas een verzoek tot herinschrijving indienen na een periode van drie jaar na de uitsluiting.

METHODE 2: RELEVANTE BEROEPSERVARING

Zoals reeds aangehaald, kan u als gevolg van de herziene vastgoedmakelaarswet, nu ook vastgoedmakelaar worden op basis van relevante beroepservaring.

Om in aanmerking te komen, moet u gedurende minstens zes jaar, op voltijdse basis, makelaarsactiviteiten hebben uitgeoefend binnen de tien jaar voorafgaand aan de inschrijving op het tableau van titularissen. Onder makelaarsactiviteiten begrijpen we: taken die enkel een vastgoedmakelaar mag uitvoeren, zoals prospecteren, onderhandelen, het geven van informatie over of het laten bezichtigen van specifieke onroerende goederen waarvan men niet de eigenaar is, … Het voeren van publiciteit, het maken van foto’s, het opstellen van een plaatsbeschrijving, … zijn echter geen vastgoedmakelaarsactiviteiten.

Voldoet u aan deze voorwaarde, dan krijgt u de kans om deel te nemen aan zowel de mondelinge als de schriftelijke bekwaamheidstest, vergelijkbaar met de regeling voor stagiairs. Indien u vervolgens op deze testen slaagt, wordt u opgenomen op het tableau van titularissen en ontvangt u uw BIV-nummer.

De wijziging van de vastgoedmakelaarswet zorgt er dus enerzijds voor dat het beroep van vastgoedmakelaar toegankelijker wordt, anderzijds blijft de kwaliteit van het beroep wel gewaarborgd door het behouden van de schriftelijke en mondelinge bekwaamheidstest.

Bron: Van Havermaet

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed