Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed (incl. boek)

Webinar op 20 april 2023

Fiscale aspecten van het vruchtgebruik na het
nieuwe goederenrecht

Webinar op 9 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 12 mei 2023

Bouwovertredingen anno 2022

Webinar on demand

RvVb vermindert de doorlooptijd van standaarddossiers naar 12 maanden (Forum Advocaten)

Auteurs: Reiner Tijs m.m.v. Ellen Deleersnyder (Forum Advocaten)

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de doorlooptijd van standaarddossiers verminderd tot gemiddeld 12 maanden. Ook de doorlooptijd van het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is veelbelovend. Dit blijkt uit de kerncijfers van het afgelopen werkingsjaar die de Dienst van de Bestuursrechtscolleges recent heeft voorgesteld.

Tijdens de periode van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022, werden 1009 beroepen ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In datzelfde werkingsjaar heeft de Raad in 959 dossiers een eindarrest geveld. Er werden tevens 137 arresten geveld in schorsingsprocedures, waarvan 96 volgens de gewone schorsingsprocedure en 41 bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Daarbij moet worden vastgesteld dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen in een standaarddossier gemiddeld uitspraak doet binnen volgende termijnen:

  • Twaalf maanden voor een vernietigingsberoep;
  • Vier maanden voor een gewone schorsingsprocedure;
  • Tien dagen voor een schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Bovendien zal de doorlooptijd in de volgende jaren nog verminderd worden door de recente benoeming van bijkomende bestuursrechters, aldus Eddy Storms (Eerste Voorzitter).

Naast de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overkoepelt en ondersteunt de Dienst van de Bestuursrechtscolleges ook het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Ook deze colleges hebben veelbelovende doorloopcijfers. Zo voorziet het Handhavingscollege de bij haar ingediende beroepen van een eindarrest binnen het jaar. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen behandelt de ingediende beroepen binnen 40 dagen.

De tijd speelt een belangrijke rol bij de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen. Dat de behandelingstermijn bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen korter wordt, is een goede zaak. Maar een goede voorbereiding van het dossier en een goede opvolging van de administratieve procedure is van nog groter belang.

Bron: Forum Advocaten