Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Redelijke termijnen en stedenbouw (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)

Met arrest van 20 december 2022 verwerpt het Brusselse hof van beroep de aansprakelijkheidsvordering tegen een gemeente. Die werd verweten bewust te hebben getalmd met de uitspraak over de aanvraag om een stedenbouwkundig attest, zodanig dat de eisende partij geen tijdige planschadevergoedingsvordering kon instellen (binnen de vijfjarige termijn van artikel 2.6.2, §1, 7de lid VCRO).

Het hof benadrukt dat de (a) eisende partij zelf maandenlang had getalmd met de aanvraag om het stedenbouwkundig attest; (b) de 75-dagentermijn uit artikel 4 van het besluit vande Vlaamse regering van 19 maart 2010 betreffende stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige inlichtingen een termijn van orde is, terwijl de gemeente het attest afleverde binnen de 65 dagen en (c) ‘de redelijke termijn kan als norm gelden waar geen welbepaalde termijn bestaat, en die is er hier net wel’.

In hetzelfde arrest benadrukte het hof dat het planschaderegister geen afzonderlijk document moet zijn in het dossier bij een RUP, maar deel kan uitmaken van de toelichtingsnota, terwijl er geen wettelijke verplichting bbestaat om in het Belgisch Staatsblad nadrukkelijk te wijzen op het bestaan van het planschaderegister.

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed