Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed (incl. boek)

Webinar op 20 april 2023

Fiscale aspecten van het vruchtgebruik na het
nieuwe goederenrecht

Webinar op 9 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 12 mei 2023

Bouwovertredingen anno 2022

Webinar on demand

Redelijke termijnen en stedenbouw (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)

Met arrest van 20 december 2022 verwerpt het Brusselse hof van beroep de aansprakelijkheidsvordering tegen een gemeente. Die werd verweten bewust te hebben getalmd met de uitspraak over de aanvraag om een stedenbouwkundig attest, zodanig dat de eisende partij geen tijdige planschadevergoedingsvordering kon instellen (binnen de vijfjarige termijn van artikel 2.6.2, §1, 7de lid VCRO).

Het hof benadrukt dat de (a) eisende partij zelf maandenlang had getalmd met de aanvraag om het stedenbouwkundig attest; (b) de 75-dagentermijn uit artikel 4 van het besluit vande Vlaamse regering van 19 maart 2010 betreffende stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige inlichtingen een termijn van orde is, terwijl de gemeente het attest afleverde binnen de 65 dagen en (c) ‘de redelijke termijn kan als norm gelden waar geen welbepaalde termijn bestaat, en die is er hier net wel’.

In hetzelfde arrest benadrukte het hof dat het planschaderegister geen afzonderlijk document moet zijn in het dossier bij een RUP, maar deel kan uitmaken van de toelichtingsnota, terwijl er geen wettelijke verplichting bbestaat om in het Belgisch Staatsblad nadrukkelijk te wijzen op het bestaan van het planschaderegister.

Bron: Publius