Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Raad van State verwerpt schorsingsberoepen tegen ministeriële instructies (Publius)

Auteur: Celine Van De Velde (Publius)

Met twee arresten van 4 augustus 2023 heeft de Raad van State de schorsingsberoepen tegen de inmiddels befaamde ministeriële instructies van minister Zuhal Demir verworpen.

Op 17 juli 2023 werden twee ministeriële instructies uitgevaardigd, eentje met betrekking tot de beoordeling van stikstofuitstoot bij vergunningsaanvragen bis (invoering van een strenger kader) en eentje met betrekking tot de doelstelling om tegen 2030 de omvang van de varkensstapel met 30% te verminderen (waarin wordt verduidelijkt dat die doelstelling als een beleidsmatig gewenste ontwikkeling kan worden gehanteerd in vergunningsaanvragen)

Beide ministeriële instructies werden aangevochten bij de Raad van State door middel van een verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Op 27 juli 2023 werd evenwel beslist om de instructie inzake de concrete beoordelingskaders in te trekken, mede als gevolg van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over het Ineos-dossier. Hierdoor werd de ingestelde vordering tot schorsing zonder voorwerp (zie het arrest van de Raad van State via deze link).

De ministeriële instructie over de inkrimping van de varkensstapel werd dan weer niet ingetrokken.

De Raad van State heeft het schorsingsberoep tegen die instructie echter verworpen wegens gebrek aan spoedeisendheid.

De verzoekende partijen (met o.m. een tweetal varkenshouders) baseerden de uiterst dringende noodzakelijkheid op de vrees dat de met de ministeriële instructie beoogde reductie van de varkensstapel met 30% er zou op neerkomen dat ook elke individuele vergunningsaanvraag zou moeten voldoen aan die reductiedoelstelling, hetgeen o.m. een nadelige impact zou hebben op hun bedrijfvoering.

De Raad van State stelt echter vast dat de ministeriële instructie enkel betrekking heeft op vergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen “voor bijkomende dierplaatsen voor varkens” en niet voor andere vergunningsaanvragen (zoals een hernieuwingsaanvraag zonder extra dieren).

Door het gebrek aan bewijs van de uiterst dringende noodzakelijkheid werd het schorsingsberoep aldus verworpen.

Het arrest van Raad kan u hier terug vinden.

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed