Update Omgevingsrecht:
tien recente wijzigingen onder de loep

Bart De Becker (De Becker Advocaten)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


Warmtenetten: de juridische omkadering
aan de hand van een casestudy

Dr. Maja Reynebeau (UGent)

Webinar op donderdag 5 oktober 2023 


Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

Mr. Robin Messiaen (Spartax)

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


De verkoop van een onroerend goed:
hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris?
Een selectie van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 28 november 2023

Raad van State verwerpt schorsingsberoepen tegen ministeriële instructies (Publius)

Auteur: Celine Van De Velde (Publius)

Met twee arresten van 4 augustus 2023 heeft de Raad van State de schorsingsberoepen tegen de inmiddels befaamde ministeriële instructies van minister Zuhal Demir verworpen.

Op 17 juli 2023 werden twee ministeriële instructies uitgevaardigd, eentje met betrekking tot de beoordeling van stikstofuitstoot bij vergunningsaanvragen bis (invoering van een strenger kader) en eentje met betrekking tot de doelstelling om tegen 2030 de omvang van de varkensstapel met 30% te verminderen (waarin wordt verduidelijkt dat die doelstelling als een beleidsmatig gewenste ontwikkeling kan worden gehanteerd in vergunningsaanvragen)

Beide ministeriële instructies werden aangevochten bij de Raad van State door middel van een verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Op 27 juli 2023 werd evenwel beslist om de instructie inzake de concrete beoordelingskaders in te trekken, mede als gevolg van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over het Ineos-dossier. Hierdoor werd de ingestelde vordering tot schorsing zonder voorwerp (zie het arrest van de Raad van State via deze link).

De ministeriële instructie over de inkrimping van de varkensstapel werd dan weer niet ingetrokken.

De Raad van State heeft het schorsingsberoep tegen die instructie echter verworpen wegens gebrek aan spoedeisendheid.

De verzoekende partijen (met o.m. een tweetal varkenshouders) baseerden de uiterst dringende noodzakelijkheid op de vrees dat de met de ministeriële instructie beoogde reductie van de varkensstapel met 30% er zou op neerkomen dat ook elke individuele vergunningsaanvraag zou moeten voldoen aan die reductiedoelstelling, hetgeen o.m. een nadelige impact zou hebben op hun bedrijfvoering.

De Raad van State stelt echter vast dat de ministeriële instructie enkel betrekking heeft op vergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen “voor bijkomende dierplaatsen voor varkens” en niet voor andere vergunningsaanvragen (zoals een hernieuwingsaanvraag zonder extra dieren).

Door het gebrek aan bewijs van de uiterst dringende noodzakelijkheid werd het schorsingsberoep aldus verworpen.

Het arrest van Raad kan u hier terug vinden.

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed