Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


(Ver)bouwen en de impact van de
regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op donderdag 8 juni 2023


De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023

Plannen om een kamer te verhuren via airbnb? Enkele juridische aandachtspuntjes (Eska Law)

Auteur: Eska Law

Airbnb is een online marktplaats voor de verhuur en boeking van accommodaties in handen van particulieren, hotels en investeerders. Voor veel mensen, voornamelijk dan de mensen met een beschikkingsrecht over een kamer in toeristische steden zoals Brugge of Gent, zorgt Airbnb voor een mooi extra zakcentje. Vooraleer men een kamer via dit platform wil ter beschikking stellen, zijn er echter wel enkele juridische aandachtspuntjes die in acht moeten worden genomen.

Eerst en vooral dient er gewezen te worden op het Logiesdecreet. Het Logiesdecreet legt de regels vast voor alle vormen van verblijfsaccommodatie die worden aangeboden op de toeristische markt. Zo bevat dit decreet een reeks basisnormen waar ten alle tijden aan moet worden voldaan. Deze basisnormen hebben voornamelijk betrekking op brandveiligheid, verzekering en hygiëne. Daarnaast heeft de Vlaamse regering, ter uitvoering van dit decreet, een besluit uitgevaardigd met openings- en uitbatingsvoorwaarden waaraan een kamergerelateerd logies moet voldoen. Deze hebben onder andere betrekking op het meubilair en sanitaire voorzieningen die minstens aanwezig moeten zijn. Met deze regelgeving werd er getracht een minimale kwaliteitsgarantie te vormen voor de gasten. Wie deze regelgeving niet respecteert, riskeert boetes van 250 tot 25.000 euro. Het is dan ook sterk aan te raden om deze regelgeving door te nemen alvorens een kamer te huur te zetten via Airbnb.

Indien uw kamer voldoet aan bovenstaande regelgeving kan u een vergunning aanvragen bij het Departement Internationaal Vlaanderen. Een vergunning is niet verplicht indien u maximaal twee kamers verhuurt, doch valt deze sterk aan te raden. Naast een kwaliteitsgarantie zorgt dit er immers voor dat u recht krijgt op logiessubsidies. Daarnaast dient iedereen die in Vlaanderen toeristen tegen betaling laat overnachten, zijn logies aan te melden bij Toerisme Vlaanderen. U dient eveneens na te gaan of er in uw gemeente of stad een toeristentaks geldt. Indien dit het geval is zullen er nog enkele extra financiële en administratieve lasten moeten worden voldaan.

Als u vervolgens overgaat tot verhuur, moet u uiteraard belastingen betalen op de inkomsten die u hieruit verwerft. Indien u occasioneel een kamer verhuurt in een onroerend goed die als uw woonplaats dient, zullen de huurinkomsten belast worden als een onroerend en roerend inkomen. Indien u op regelmatige en georganiseerde wijze kamers verhuurd, zal de fiscus dit als een commerciële activiteit aanschouwen. In dat geval zullen de huurinkomsten gekwalificeerd worden als beroepsinkomsten en dient u uw activiteiten in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De controle op de correcte aangifte van deze inkomsten gebeurt door de Belgian Internet Service center, een gespecialiseerde eenheid binnen de Belastinginspectie.

Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor kamergebonden logies | Toerisme Vlaanderen

Bron: Eska Law

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Successie & Vermogen