Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het beroep van architect:
de wet van 3 mei 2024 en recente belangrijke rechtspraak

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op vrijdag 11 oktober 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024

Permanente maatregel met sloop en heropbouw (Schoups)

Auteur: Laurence D’huyvetter (Schoups)

De regering heeft beslist om het verlaagd btw-tarief van 6% in geval van sloop en heropbouw van woningen permanent te maken. Vanaf 1 januari 2024 wordt de gunstmaatregel geschrapt voor de aankoop van woningen van bouwpromotoren en houdt het afzonderlijk regime voor de centrumsteden op te bestaan.

Huidige regeling voor centrumsteden

Het verlaagde tarief van 6% is reeds geruime tijd van toepassing op de volledige afbraak en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning in bepaalde “centrumsteden” (Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk, Hasselt, Moeskroen, Doornik, Verviers, Namen, Antwerpen, Charleroi, Gent, Oostende, Mechelen, Bergen, La Louvière, Sint-Niklaas, Seraing, Luik, Brussel, Anderlecht, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Vorst, Elsene, Ukkel en Etterbeek).

De regeling viseert werken in onroerende staat (geen zogenaamde “bebouwingswerken” zoals tuinaanleg, aanleg van zwembaden, onderhoud, etc.) die uitsluitend betrekking hebben op een woning  die, na de uitvoering van de werken, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privé-woning (bv. eigen woning of tweede verblijf) wordt gebruikt.

Huidige “tijdelijke” maatregel voor het gehele Belgische grondgebied

Naar aanleiding van de coronacrisis werd deze maatregel uitgebreid naar het volledige Belgische grondgebied, zij het met iets striktere voorwaarden. De bouwheer moet namelijk gedurende 5 jaar de heropgebouwde woning moeten aanwenden als zijn enige en eigen woning en er zonder uitstel zijn domicilie vestigen. Tweede verblijven vallen dus bijvoorbeeld uit de boot. Daarnaast mag de woning een maximale totale bewoonbare oppervlakte hebben van 200 m2.

Daarnaast werd de maatregel toegepast ten aanzien van particulieren en rechtspersonen om het langdurig te verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

In tegenstelling tot de regeling voor centrumsteden, werd de toepassing van het 6%-tarief eveneens uitgebreid tot de verkoop van woningen door bv. bouwpromotoren, met bijhorende terreinen, indien deze gerealiseerd worden na afbraak van een bestaand gebouw. De voorgaande beperkingen zijn ook van toepassing.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het verlaagd tarief slechts tijdelijk van toepassing zou zijn voor het gehele Belgische grondgebied. Aanvankelijk zou de maatregel tot 31 december 2022 van toepassing zijn, hetgeen eenmalig werd verlengd tot 31 december 2023.

Nieuwe uniforme regeling vanaf 1 januari 2024

De regering heeft beslist om het verlaagd tarief ingeval van sloop en heropbouw permanent te maken voor het volledige Belgisch grondgebied en dit vanaf 1 januari 2024. Er zal geen afzonderlijke regeling niet meer gelden voor de centrumsteden.

De maatregel is alleen van toepassing voor:

  • Particulieren die zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m2. Tweede verblijven vallen dus niet meer onder het verlaagd toepassingsgebied, ook niet meer in de centrumsteden;
  • Particulieren en rechtspersonen die woningen laten bouwen om daarna langdurig te verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid

Het verlaagd tarief zal dus met andere woorden niet langer gelden voor woningen aangekocht bij een bouwpromotor.

Tijdelijke overgangsmaatregelen

Er wordt voorzien in twee overgangsmaatregelen:

  • Wie een woning aankocht bij een bouwpromotor die voldoet aan de voorwaarden van de “tijdelijke” maatregel, zal nog het verlaagd tarief kunnen genieten voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot en met 31 december 2024 op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 juli 2023;
  • Particulieren en rechtspersonen die niet voldeden aan de voorwaarden van de tijdelijke maatregel (bv. woning groter dan 200 m2 of tweede verblijf) maar wel aan de voorwaarden van de regeling voor de centrumsteden, kunnen voor dergelijke handelingen ook nog het verlaagd tarief genieten tot en met 31 december 2024. Ook hier geldt de voorwaarde dat de vergunning werd ingediend vóór 1 juli 2023. Woningen aangekocht van bouwpromotoren vallen niet onder deze overgangsmaatregel.

Bron: Schoups

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed