(Ver)bouwen en de impact van de
regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op donderdag 8 juni 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023

Over het exploitatieverbod als veiligheidsmaatregel (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) 

In een bijzonder interessant vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde (strafzaken) van 8 november 2021, werd door de burgerlijke partijen een exploitatieverbod gevorderd als veiligheidsmaatregel.

Deze maatregel werd op basis van deze motivering verworpen door de correctionele rechtbank:

‘Het spreekt voor zich dat de rechtbank zich voor het opleggen van een veiligheidsmaatregel baseert op de meest recente gegevens die zij ter beschikking heeft, net zoals bij herstelmaatregelen moet nagegaan worden of deze nog actueel zijn. Dat de thans bewezen tenlasteleggingen niet lopen tot op heden vormt geen enkel beletsel om een veiligheidsmaatregel op te leggen.

De rechtbank erkent dat de omwonenden en de burgerlijke partijen in het bijzonder ernstig geleden hebben onder de onaanvaardbare geurhinder die E. verspreid heeft gedurende de ten laste gelegde periode, maar op basis van de objectieve vaststellingen in het navolgend pv van 3 augustus 2021 kan de rechtbank niet vaststellen dat er thans nog steeds onaanvaardbare hinder is, noch dat E. op heden manifeste onwil toont om onaanvaardbare hinder in de toekomst te voorkomen. (…) Het exploitatieverbod komt niet onmisbaar voor om het milieubelang naar de toekomst te vrijwaren’.

Ref.: Corr. Dendermonde 8 november 2021, nr. 3701/2021, rolnr. 20D002226 (Pub508167-2).

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed