De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


(Ver)bouwen en de impact van de
regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op donderdag 8 juni 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023

Over de rol van de veiligheidscoördinator in het bouwproces (Publius)

Auteur: Celine Van De Velde (Publius)

Om het risico op (arbeids)ongevallen in de bouwsector te verminderen moet een veiligheidscoördinator aangesteld worden, als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats. Dit geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken.

Een ongeluk is echter snel gebeurd en dan wordt er ook weleens naar de veilgheidscoördinator gewezen als (mede)verantwoordelijke.

De discussie spitst zich dan vaak toe op de concrete rol van de veiligheidscoördinator in het coördinatieproces.

In een vonnis van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper van 25 april 2022 werd bevestigd dat het niet de taak is van de veiligheidscoördinator om de leiding van de werf op zich te nemen.

Het is daarnaast ook van belang dat informatie over eventuele gevaarlijke situaties op de werf onmiddellijk wordt doorgegeven aan de veiligheidscoördinator.

Van een veiligheidscoördinator kan dus niet worden verwacht dat hij “pro-actief” optreedt.

De rechtbank wees er – terecht – op dat de hoofdzakelijke actoren op een werf, zoals de bouwheer/bouwpromotor, de architect en de (onder)aannemer(s) m ter zake hun verantwoordelijkheid moeten nemen en risico’s tijdens het verloop van de werf dienen te melden aan de veiligheidscoördinator. Men kan de verplichting tot melding van die gebeurlijke risico’s niet afschuiven op “de niet door hen ingelichte veiligsheidscoördinator”.

Hiermee wordt de rol van de veiligheidscoördinator duidelijk en scherp gesteld. Een veiligheidscoördinator is geen politieagent en om zijn job naar behoren te kunnen uitoefenen dient hij op afdoende wijze te worden geïnformeerd over de voortgang van de werf en gebeurlijke risico’s die zich tijdens de bouwwerkzaamheden zouden voordoen.

Referentie: Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper, 25 april 2022 (PUB508613).

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed