Over de motivering van de (stedenbouwkundige) herstelvordering (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)

Publicatiedatum: 09/09/2020

Voor het hof van beroep te Antwerpen werd door beklaagde opgeworpen dat de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur onvoldoende gemotiveerd was omdat er geen toets werd gemaakt aan de goede ruimtelijke ordening.

In een arrest van 9 september verwerpt het hof van beroep dit verweer:

‘De voorliggende herstelvordering is, in tegenstelling tot wat de beklaagde in de conclusie voorhoudt, wél gemotiveerd vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening. De beklaagde gaat er immers ten onrechte van uit dat deze motivering moet worden uitgedrukt in de herstelvordering zelf. De herstelvordering is echter geen door de artikel 1 bedoelde bestuurshandeling. Zij sorteert immers geen rechtsgevolgen maar maakt onlosmakelijk deel uit van de gerechtelijke procedure (vgl. Cass.31 mei 2011, P.11.0003.N). Zo kunnen deze motieven ook (verder) worden gëexpliciteerd in het door de Hoge Raad verleende advies’.

Referentie: Antwerpen 9 september 2020, nr. C/985.2020 (PUB 7701)

Lees hier het originele artikel