Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed (incl. boek)

Webinar op 20 april 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 12 mei 2023

Bouwovertredingen anno 2022

Webinar on demand

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

Oplevering weigeren zolang niet alles is betaald? (Merckx Advocaten)

Auteur: Tomas Merckx (Merckx Advocaten)

De oplevering weigeren zolang de opdrachtgever niet alles heeft betaald, is niet zonder gevaar.

Dergelijke weigering kan immers in het concrete geval getuigen van rechtsmisbruik, waardoor u zelf schadeplichtig kan worden.

Dat zal (o.m.) zo zijn wanneer het door de weigering berokkende nadeel disproportioneel wordt geacht met het opgebrachte voordeel.  Denk aan de hypothese waar de opdrachtgever een eerder klein bedrag achterhoudt omwille van een discussie over de afrekening.

U zal dat echter maar weten wanneer het kalf al verdronken is, nl. wanneer een rechter daarover uitspraak doet.  Deze wetenschap helpt u niet vooruit op het ogenblik dat u de beslissing om al dan niet op te leveren moet nemen.

Een schriftelijke clausule die u nadrukkelijk het recht verleent de oplevering te weigeren zolang niet alles is betaald, is op zich onvoldoende om rechtsmisbruik uit te sluiten.

U zou dergelijke clausule echter  kunnen aanvullen met een redelijke ‘uitweg’ voor de opdrachtgever die meteen ook uw belangen veiligstelt.

Zo kan u bedingen dat de voorlopige oplevering toch kan doorgaan als de opdrachtgever de niet betaalde en redelijk betwiste som (eventueel verhoogd met een beperkt kostenpercentage) op een geblokkeerde rekening parkeert of een andere zekerheid stelt, in afwachting van een akkoord of een definitieve uitspraak ten gronde.

De oplevering kan dan toch doorgaan terwijl uw financiële belangen gegarandeerd zijn..

Maakt de opdrachtgever geen gebruik van de geboden mogelijkheid, dan zal hij u dat moeilijk kunnen verwijten net omwille van de eigen keuze die hij heeft kunnen maken.

Bron: Merckx Advocaten