Onteigeningsbesluiten: eerste rechtspraak is er (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 31/07/2019

Met zijn arresten van 23 juli 2019 heft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vordering tot vernietiging van het definitief onteigeningsbesluit kaderend in de realisatie van het bedrijventerrein ‘Siezegemkouter’ verworpen (op 30 april 2018 had het Autonomm Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst een definitief onteigeningsbesluit genomen).

Lees hier het Persbericht van 24 juli 2019 (arresten toegevoegd)

Studiedag ‘Omgevingsrecht: 3 actuele topics in de kijker’ op vrijdag 6 december 2019’

LegalNews.be en Larcier organiseren op vrijdag 6 december 2019 de studiedag ‘Omgevingsrecht: 3 actuele topics in de kijker’ inclusief het  ‘Jaarboek Omgeving TeRecht 2018’ (uitgave Larcier – juni 2019) tijdens dewelke mr. Michiel Deweirdt (advocaat-vennoot Odigo Advocaten en voorzitter Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoedwaar) het onderwerp ‘Het Onteigeningsdecreet: een eerste evaluatie Internationale fiscaliteit: een update’ behandelt.