Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Onbeperkte geldigheidsduur asbestattest als geen asbest werd aangetroffen (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht voor de verkoop van elk gebouw dat dateert van vóór 2001. Dit attest is 10 jaar geldig en moet in principe opnieuw worden opgemaakt indien de woning na deze tienjarige periode nogmaals wordt verkocht. De vraag rees wat het lot is van woningen die asbestveilig werden verklaard. Het leek absurd dat ook voor deze woningen een nieuw asbestattest zou moeten worden aangevraagd na 10 jaar.

Hier is nu verduidelijking over gekomen door de goedkeuring van een wijziging in het Vlarema (Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen) als volgt: “indien geen asbesthoudende materialen werden aangetroffen, is de geldigheid van het asbestinventarisatieattest van onbepaalde duur”. Woningen die aldus een asbestattest hebben met eindconclusie: ‘0 asbestmaterialen’, moeten na verloop van de geldigheidsduur geen nieuw asbestattest opvragen. In de praktijk zou dit neerkomen op meer dan een derde van alle asbestattesten.

Deze wijziging wordt ook doorgevoerd voor het asbestattest dat vereist is voor gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw.

Indien evenwel voor deze woningen later alsnog asbest zou worden vastgesteld, dan vervalt de geldigheid van het asbestattest en dient binnen het jaar na vaststelling terug een asbestattest te worden opgesteld.

Bron: Crivits & Persyn

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed