Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Nieuwe Vlaamse Pachtdecreet op 4 oktober 2023 aangenomen in het Vlaams Parlement (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Webinar ‘Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen. De wijzigingen voor pachter én verpachter toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

  • Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)
  • Live op 5 december 2023 live (12.30-14.30 uur), nadien on demand aangeboden.

***

De pachtwetgeving, waarmee zowel de eigenlijke Pachtwet als de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen wordt bedoeld, is voor de Vlaamse landbouwsector van essentieel belang.

Sinds 1 juli 2014 zijn de specifieke regels over de pacht een gewestelijke  landbouwbevoegdheid, maar de algemene bepalingen van het burgerlijk recht over de verbintenissen en de contracten blijven een federale bevoegdheid en deze worden door het voorstel van decreet niet gewijzigd.

Bij het aantreden van de huidige Vlaamse Regering waren de regeringspartners in het regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024 uitdrukkelijk overeengekomen om de bestaande pachtwetgeving aan te passen, maar omdat er toch een groot aantal artikelen zou moeten worden gewijzigd en de regels ook taalkundig worden opgefrist, werd ervoor gekozen om een volledig nieuw Pachtdecreet op te stellen. Op die manier konden de Pachtwet en de wet tot beperking van de pachtprijzen tot één samenhangend geheel worden samengevoegd.

Lees hier de volledige fiche van het Decreet

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Verbintenissen & Goederen