De verkoop van een onroerend goed:
hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris?
Een selectie van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 28 november 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen
De wijzigingen voor pachter én verpachter
toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 5 december 2023

Nieuwe Vlaamse Pachtdecreet. Voorstel van decreet werd op 19 juli 2023 aangenomen in de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Webinar ‘Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen. De wijzigingen voor pachter én verpachter toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

  • Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)
  • Live op 5 december 2023 live (12.30-14.30 uur), nadien on demand aangeboden.

***

De pachtwetgeving, waarmee zowel de eigenlijke Pachtwet als de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen wordt bedoeld, is voor de Vlaamse landbouwsector van essentieel belang.

Sinds 1 juli 2014 zijn de specifieke regels over de pacht een gewestelijke  landbouwbevoegdheid, maar de algemene bepalingen van het burgerlijk recht over de verbintenissen en de contracten blijven een federale bevoegdheid en deze worden door het voorstel van decreet niet gewijzigd.

Bij het aantreden van de huidige Vlaamse Regering waren de regeringspartners in het regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024 uitdrukkelijk overeengekomen om de bestaande pachtwetgeving aan te passen, maar omdat er toch een groot aantal artikelen zou moeten worden gewijzigd en de regels ook taalkundig worden opgefrist, werd ervoor gekozen om een volledig nieuw Pachtdecreet op te stellen. Op die manier konden de Pachtwet en de wet tot beperking van de pachtprijzen tot één samenhangend geheel worden samengevoegd.

Lees hier de volledige fiche van het Decreet

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Verbintenissen & Goederen