Mede-eigendom : wetsontwerp met nieuwe wetgeving neergelegd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 5 februari 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 08/02/2018

Dit wetsontwerp beoogt de bepalingen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen te wijzigen.

De krachtlijnen zijn de volgende:

1. de flexibilisering in de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen
2. de optimalisering van de efficiëntie binnen verenigingen van mede-eigenaars
3. herbalancering binnen de mede-eigendom
4. diverse verduidelijkingen ten behoeve van de mede-eigenaars.

Bovendien beoogt het de bepalingen van de gewone mede-eigendom en de gedwongen mede-eigendom in het algemeen te moderniseren in het licht van de technologische vooruitgang

Een uitgebreide toelichting vindt u in de Memorie van Toelichting (vanaf pagina 197)