Kan een architect worden aangesproken voor schade die mede veroorzaakt werd door andere bouwpartners? (Monard Law)

Auteur: Annemie Snick (Monard Law) 

Publicatiedatum: 31/01/2018

Meer dan eens is een bouwgebrek het gevolg van zowel een uitvoeringsfout van de aannemer als van een conceptiefout of een gebrekkige controle op de uitvoering van de werken door de architect.

De vraag stelt zich dan tot wie u zich als bouwheer moet richten om een vergoeding te bekomen voor de schade die u door het bouwgebrek heeft geleden.

De rechtsfiguur van de “verbintenis in solidum” biedt hierop een antwoord.

Dankzij de rechtsfiguur van de “verbintenis in solidum” kan u het geheel van de schade vorderen bij één partij

Wanneer schade het gevolg is van meerdere afzonderlijke  fouten van verschillende partijen en wanneer zonder de fout van elk van die partijen de schade anders zou geweest zijn, dan kan het slachtoffer elke partij naar keuze aanspreken om de volledige schade te vergoeden.

Elke veroorzaker van dezelfde schade is dus tegenover het slachtoffer gehouden tot de integrale vergoeding van de schade en dit ongeacht de zwaarwichtigheid van zijn fout.

De architect of zijn verzekeraar die, aangesproken door de bouwheer, tot vergoeding van de volledige schade overgaat, kan zich vervolgens tot de aannemer wenden om terugbetaling van zijn aandeel in de schade te bekomen.

De rechtsfiguur van de “verbintenis in solidum” heeft als voordeel dat ze het risico op insolventie van één van de bouwpartners verkleint voor de bouwheer.

Dit houdt bijvoorbeeld in dat wanneer er zich een bouwgebrek manifesteert waarvoor in het kader van een deskundigenonderzoek de architect voor 30% aansprakelijk wordt gesteld en de inmiddels failliete aannemer voor 70%, de bouwheer zich voor de vergoeding van de volledige schade uitsluitend tot de architect kan richten.

Contractuele uitsluiting van de “in solidum gehoudenheid” van de architect

Wanneer de aannemer inmiddels failliet is, is de kans zeer klein dat de in schadevergoeding aangesproken architect vervolgens vanwege de aannemer nog terugbetaling bekomt van zijn aandeel in de schade.

Om die redenen wordt op aandringen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars van de architecten in de meeste architectenovereenkomsten gestipuleerd dat de architect nooit in solidum met andere bouwpartners aansprakelijk kan worden gesteld. Dat betekent dat hij dus ingeval van samenlopende fouten van meerdere bouwpartners niet kan worden aangesproken tot vergoeding van de volledige schade maar enkel tot betaling van zijn aandeel in de schade.

Dergelijke clausule kan enkel worden ingeroepen tegen de bouwheer wanneer het gaat over de contractuele aansprakelijkheid voor oplevering of de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken na oplevering. De clausule kan niet worden ingeroepen bij de wettelijke 10-jarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken die de stabiliteit van het bouwwerk aantasten. Deze10-jarige aansprakelijkheid is namelijk van openbare orde.

Conclusie

U heeft er dus als bouwheer alle belang bij om tijdens de onderhandelingen met de architect ervoor te zorgen dat  de architect de  clausule die zijn “in solidum gehoudenheid” uitsluit , uit het contract weert. De in solidum gehoudenheid van de bouwpartners laat u als bouwheer bovendien toe om gerechtskosten te besparen doordat u zich voor de vergoeding van de volledige schade tot slechts één van de partijen moet richten.

Lees hier het originele artikel