Het aanwascontract doorgelicht
aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen

Prof.  Jos Ruysseveldt

Webinar op vrijdag 26 januari 2024


Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen
De wijzigingen voor pachter én verpachter
toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op dinsdag 5 december 2023

Hypothecaire kredieten. KB van 27 september 2023 verlaagt de maximale dossierkosten (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De invoering van de maxima in het KB van 24 februari 2017 houdende uitvoering van de artikelen VII.141, § 2, tweede lid, en VII.145, zesde en zevende lid, van het Wetboek van economisch recht met het oog op de vaststelling van maximale dossierkosten bij een hypothecair krediet met een onroerende bestemming werd ingegeven door de noodzaak om de consument te beschermen tegen buitensporige kosten, maar het KB heeft een ongewenst effect gehad, namelijk dat de door de Koning vastgestelde maximumtarieven sindsdien door de banken worden toegepast als de aan te rekenen vaste prijs, zoals vastgesteld door het Prijzenobservatorium. Het Prijzenobservatorium heeft namelijk aangetoond dat kredietinstellingen tussen 2014 en 2018 de prijs voor het afsluiten van een woningkrediet anders dan een hypotheekvrij overbruggingskrediet en herfinanciering bij dezelfde kredietgever, waarvoor de maximumbedragen lager waren, met gemiddeld ongeveer vijftig procent hebben verhoogd zonder duidelijke rechtvaardiging.

De maatregel van 2017 voorkwam dat de dossierkosten de grens van €500 zouden overschrijden, maar de kredietinstellingen hebben de aanvraagkosten verder verhoogd tot het wettelijke maximum van €500, zoals blijkt uit recente cijfers.

De aldus in 2017 vastgestelde wettelijke maxima zijn niet meer aangepast zijn aan de steeds snellere verwerking van aanvragen vandaag en de kosten zijn momenteel te hoog, waardoor de toegang tot eigendom bemoeilijkt wordt.

Daarom wordt In artikel 1 van het KB van 24 februari 2017 de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden “500 euro” vervangen door de woorden “350 euro”;

2° paragraaf 1, derde lid, worden de woorden “800 euro” vervangen door de woorden “650 euro”;

3° paragraaf 2, worden de woorden “herfinanciering” vervangen door de woorden “wijziging van het kredietcontract”.

Artikel 1 is van toepassing op de kredietovereenkomsten waarvan het krediet of de wijziging van de kredietovereenkomst bij de kredietgever werd aangevraagd vanaf 1 januari 2024.

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Lees het KB van 27 september 2023