Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed (incl. boek)

Webinar op 20 april 2023

Fiscale aspecten van het vruchtgebruik na het
nieuwe goederenrecht

Webinar op 9 februari 2023

Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Het verbintenissenrecht
anno 2023:
12 actuele kernvragen
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Huur en Airbnb, een jaar later (Pauwels Advocaten)

Exact één jaar geleden, op 4 februari 2016, sprak de Vrederechter van het Vierde Kanton te Brugge zich uit over een geval waarin een huurder via Airbnb kamers van zijn appartement (onder)verhuurde. De Vrederechter sprak de ontbinding van de huurovereenkomst uit, zij het voorwaardelijk. De gronden waarop de ontbinding van de huur werd uitgesproken, waren in essentie de schending van de overeengekomen bestemming (art. 1728, 1 ° BW) en het wederrechtelijk toelaten van een onderhuurder, vermits de Woninghuurwet een gedeeltelijke onderverhuur slechts toelaat mits uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder, die er niet was.

Lees hier het volledige artikel