Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Handel & Consument’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Bouw – Actualia’

7 webinars on demand

Huur en Airbnb, een jaar later (Pauwels Advocaten)

Exact één jaar geleden, op 4 februari 2016, sprak de Vrederechter van het Vierde Kanton te Brugge zich uit over een geval waarin een huurder via Airbnb kamers van zijn appartement (onder)verhuurde. De Vrederechter sprak de ontbinding van de huurovereenkomst uit, zij het voorwaardelijk. De gronden waarop de ontbinding van de huur werd uitgesproken, waren in essentie de schending van de overeengekomen bestemming (art. 1728, 1 ° BW) en het wederrechtelijk toelaten van een onderhuurder, vermits de Woninghuurwet een gedeeltelijke onderverhuur slechts toelaat mits uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder, die er niet was.

Lees hier het volledige artikel