Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Het Decreet over het Vastgoedinformatieplatform: shoppen voor vastgoedinlichtingen? (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten

Op 1 januari 2024 is het Decreet over het Vastgoedinformatieplatform in werking getreden.

Het Vastgoedinformatieplatform, afgekort het VIP, vormt een nieuw gegevensdelingsplatform dat de bestaande uitwisseling van vastgoedinformatie tussen publieke partijen onderling en tussen publieke en private partijen, waaronder burgers automatiseert, versnelt en vereenvoudigt. De ontwikkeling van het VIP vormt de volgende stap van de Vlaamse overheid in de evolutie van open data naar meer samen veilig gegevens delen, met respect voor de bescherming van persoonsgegevens.

Op een uniforme manier vastgoedinformatie kunnen verzamelen, samenvoegen en ter beschikking stellen, komt als geroepen nu voorheen vastgoedinlichtingen bij de lokale overheden moesten worden opgevraagd waarbij niet alle informatie op één gecentraliseerde, digitale locatie kon worden geraadpleegd. Het VIP heeft als ambitieus doel een oplossing te bieden voor het vlot en efficiënt digitaal uitwisselen van alle vastgoedinlichtingen.

Of het VIP haar verwachtingen kan inlossen, zal moeten blijken uit de praktijk. Het lijkt alleszins een stap in de goede richting, zeker nu aan de Vlaamse Regering de mogelijkheid wordt voorbehouden om het gebruik van het VIP verplicht te maken voor welbepaalde producten.

Het VIP wordt ingericht bij en ontwikkeld en beheerd door het Vlaams Datanutsbedrijf, dewelke een productcatalogus zal bekend maken met de inhoud van de beschikbare producten, inclusief het overzicht van de vastgoedinformatie die per product wordt ter beschikking gesteld.

Het gebruik van het VIP zal evenwel niet kosteloos zijn, nu het Decreet over het Vastgoedinformatieplatform voorziet in een bronretributie/bronvergoeding verschuldigd aan de aanleverende entiteit en een platformretributie/platformvergoeding verschuldigd aan het Vlaams Datanutsbedrijf. Voor het ‘product vastgoedinlichtingen’, hetgeen inlichtingen bevat m.b.t. het stedenbouwkundig uittreksel, natuur, milieu, huisvesting en woonkwaliteit, onroerend erfgoed, heffingen en wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut en aldus hoogstwaarschijnlijk het vaakst zal worden geraadpleegd, bedraagt de platformretributie maximaal 36,50 euro.

De doelstellingen die vooropgesteld zijn bij het VIP zijn ambitieus, zodat éénieder benieuwd is naar de daadwerkelijke toepassing hiervan in de praktijk.

Bron: GSJ Advocaten

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed