Het Belgische BIM-Protocol: een revolutie in het bouwrecht? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 28/01/2019

Op het druk bijgewoonde lunchseminarie ‘Vooruitzichten voor de vastgoedpraktijk in 2019’ van het Belgisch onafhankelijk advocatenkantoor Lydian (Best Belgian Law Firm 2018, Trends), gaf mr. Dario Petosa (advocaat Lydian) een specifieke uiteenzetting over het recent verschenen ‘Belgische BIM-Protocol’.

LegalNews.be volgde het seminarie en geeft hierna, op basis van zijn uiteenzetting, kort een aantal antwoorden op een aantal vragen over dat Belgische BIM-Protocol.

Wat is ‘BIM’?

Het acroniem BIM staat voor Building Information Modelling (ook Building Information Model, Building Information Management genoemd) en is een methode om op digitale wijze ontwerpgegevens uit te wisselen tussen de verschillende partijen van een bouwproject.
Dit doet men door het proces op een gestructureerde manier te organiseren en door digitale bouwmodellen op te bouwen en te delen tussen de verschillende partijen. Dienaangaande spreekt men ook wel eens van een digitale bouwmaquette.

Interessant is alvast te kijken naar een aantal concrete casestudy’s.

Waarom ‘BIM’?

De vastgoedpraktijk toont aan dat de uitvoeringstermijnen van bouwprojecten steeds korter worden, de werken niet altijd volgens plan lopen, de budgetten beperkt zijn, maar dat de kwaliteit van het eindproduct steeds beter moet. Middels BIM wordt het bouwproces beter georganiseerd en wordt er meer samengewerkt aan de hand van uitwisselbare digitale bouwmodellen. BIM is dus géén doel op zich, maar een efficiënte en collaboratieve werkmethode die het engagement van alle actoren vergt.

De voordelen van ‘BIM’?

In drie woorden: tijdswinst, kostenbeheersing en creatie van meerwaarde.

Is er een juridische omkadering van ‘BIM’?

Recent is de geüpdatete versie van het Belgische BIM-Protocol (zowel in het Nederlands als in het Frans beschikbaar) verschenen, een initiatief van het Technisch Comité BIM & ICT van het WTCB, in samenwerking met professionals en de beroepsfederaties (Bouwunie, Confederatie Bouw, NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen); ORI (Advies- en ingenieursbureaus)). Dit modeldocument werd voor het eerst gelanceerd in februari 2018, huidige versie in oktober 2018.

Dit protocol betekent een eerste stap naar (juridische) professionalisering van BIM op de Belgische vastgoedmarkt. Immers waren partijen tot voor kort inzonderheid op het gemeen recht aangewezen, zonder enig (juridisch) kader. Partijen kunnen het protocol zelf moduleren in functie van de noodwendigheden van het vastgoedproject.

Het BIM-Protocol is specifiek gericht op “gebouwen” en is een contractueel document met afspraken en verwachtingen inzake BIM. Het bevat onder andere de projectinformatie (projectgegevens, projectpartners), de BIM-doelstellingen en -toepassingen (BIM-eisen, afstemming visiedocument opdrachtgever, afspraken inzake communicatie en samenwerking, moduleren en documenteren), de uit te wisselen informatie (leveringstabel voor bouwinformatie, informatieopleveringen, BlM-proces en informatiebeheer) en een overzicht van BIM-gerelateerde taken en verantwoordelijkheden (opdrachtgever, projectpartners (BIM-procesmanager, BIM-coördinator, modellerende projectpartners).

Van het Belgische BIM-Protocol zijn twee versies beschikbaar:

1. een bewerkbare template (Word-document) als basis voor een projectspecifiek BIM-protocol

2. een uitgebreide handleiding (PDF-document) met aanwijzingen

Wat brengt 2019?

In 2019 wordt vermoedelijk het modeldocument van het BIM-uitvoeringsplan verwacht.

Summer Class ‘Bouw en Aanneming anno 2020’ in webinar-formule op 27 augustus 2020

Op donderdag 27 augustus 2020 organiseren LegalNews.be en Intersentia de Summer Class  ‘Bouw en Aanneming’ (incl. (incl. het gloednieuwe Verzekeringen in de bouw’ ter waarde van €70) in webinar-formule.

Er zijn 8 sessies, elke deelnemer volgt 4 sessies naar keuze.

Sprekers zijn:

  • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven
  • Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest, gastprofessor KULeuven
  • Mr. Els Op de Beeck, advocaat-vennoot Schoups
  • Dhr. Pierre Thiriar, raadsheer Hof van beroep Antwerpen, praktijkassistent UAntwerpen
  • Mr. Michael Thielens, advocaat Schoups, praktijkassistent Instituut voor Contractenrecht KULeuven
  • Mr. Deborah Smets, advocaat Publius
  • Mr. Guillaume Vyncke, advocaat Publius
  • Dhr. Paul Van Buggenhout, manager Underwriting Technical Risks Allianz Belgium

> Meer informatie & inschrijven