Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen
De wijzigingen voor pachter én verpachter
toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024

Geplande hervorming houdende de uitoefening, het toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar en de doeltreffendheid van sancties (Lydian)

Auteur: Lydian

Op 3 oktober 2023 heeft de Regering een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar (het “Wetsvoorstel“);

Het Wetsvoorstel heeft de volgende doelstellingen:

 • De voorwaarden voor de uitoefening van het beroep door een rechtspersoon versoepelen, namelijk:
  • Een rechtspersoon kan lid zijn van het bestuursorgaan van een andere rechtspersoon;
  • Alleen een gewone meerderheid van de leden van het bestuursorgaan zal beroepsbeoefenaar moeten zijn, in plaats van alle leden zoals nu het geval is;
  • De vereiste dat ten minste 60% van het kapitaal in handen moet zijn van de beroepsbeoefenaars wordt geschrapt;
  • De vereiste dat ten minste 60% van de beroepsbeoefenaars stemrecht moet hebben, wordt eveneens geschrapt;
 • Toegang tot het beroep verlenen op basis van relevante beroepservaring:
  • Inschrijving op het tableau wordt mogelijk vanaf het behalen van een equivalent van 6 jaar voltijds-equivalent beroepservaring in de 10 jaar voorafgaand aan de inschrijvingsaanvraag;
 • Ervoor zorgen dat sancties tegen vastgoedmakelaars doeltreffender zijn:
  • Het Wetsvoorstel specificeert nu dat de sancties van schorsing of schrapping opgelegd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars niet kunnen worden omzeild door het beroep uit te oefenen middels een arbeidsovereenkomst.

We houden u verder op de hoogte van verdere ontwikkelingen over dit onderwerp.

Bron: Lydian

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed