Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Het beroep van architect:
de wet van 3 mei 2024 en recente belangrijke rechtspraak

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op vrijdag 11 oktober 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024

Geplande hervorming houdende de uitoefening, het toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar en de doeltreffendheid van sancties (Lydian)

Auteur: Lydian

Op 3 oktober 2023 heeft de Regering een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar (het “Wetsvoorstel“);

Het Wetsvoorstel heeft de volgende doelstellingen:

 • De voorwaarden voor de uitoefening van het beroep door een rechtspersoon versoepelen, namelijk:
  • Een rechtspersoon kan lid zijn van het bestuursorgaan van een andere rechtspersoon;
  • Alleen een gewone meerderheid van de leden van het bestuursorgaan zal beroepsbeoefenaar moeten zijn, in plaats van alle leden zoals nu het geval is;
  • De vereiste dat ten minste 60% van het kapitaal in handen moet zijn van de beroepsbeoefenaars wordt geschrapt;
  • De vereiste dat ten minste 60% van de beroepsbeoefenaars stemrecht moet hebben, wordt eveneens geschrapt;
 • Toegang tot het beroep verlenen op basis van relevante beroepservaring:
  • Inschrijving op het tableau wordt mogelijk vanaf het behalen van een equivalent van 6 jaar voltijds-equivalent beroepservaring in de 10 jaar voorafgaand aan de inschrijvingsaanvraag;
 • Ervoor zorgen dat sancties tegen vastgoedmakelaars doeltreffender zijn:
  • Het Wetsvoorstel specificeert nu dat de sancties van schorsing of schrapping opgelegd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars niet kunnen worden omzeild door het beroep uit te oefenen middels een arbeidsovereenkomst.

We houden u verder op de hoogte van verdere ontwikkelingen over dit onderwerp.

Bron: Lydian

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed