Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Geconventioneerde woningverhuur in Vlaanderen (Lydian)

Auteurs: Iris HemelaerDario PetosaBruno StroobantsKyoto Van Herreweghe en Anne-Victoire Vandekerckhove (Lydian)

 • De Vlaamse Regering keurde op 23 december 2022 een ontwerpbesluit goed dat het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 wijzigt wat betreft geconventioneerde verhuur;
 • Dit ontwerpbesluit heeft tot doel private initiatiefnemers en woonmaatschappijen middels de toekenning van subsidies te stimuleren om woonprojecten met sociale en geconventioneerde huurwoningen te realiseren en zo het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen op de private huurmarkt te verhogen;
 • Het ontwerpbesluit stelt volgende cumulatieve voorwaarden voor om een maandelijkse subsidie van 40% (voor de sociale huurwoning) respectievelijk 30% (voor de geconventioneerde huurwoning) van de markthuurprijs te kunnen verkrijgen:
 • Het project is gelegen in Vlaanderen en betreft een nieuwbouw, een (gedeeltelijke) herbouw of grondige renovatie;
  • Het project is gemengd en bestaat minstens uit drie woningen, waarvan 1/3de wordt bestemd als sociale huurwoning, 1/3de wordt bestemd als geconventioneerde woning en 1/3de niet onderworpen is aan voorwaarden. Echter, indien de woonmaatschappij weigert de sociale huurwoning(en) in huur te nemen, dient minimaal 2/3de van het project te worden bestemd als geconventioneerde woning;
  • De private initiatiefnemer verhuurt het sociale segment van het project aan de woonmaatschappij (die de woning onderverhuurt) voor een periode van maximaal 27 jaar;
  • De private initiatiefnemer verhuurt het geconventioneerde segment van het project aan de woonmaatschappij (die de woning onderverhuurt) voor een periode van maximaal 27 jaar of rechtstreeks aan een geconventioneerde huurder;
  • De huurprijs voor de sociale woning is minimaal 25% lager dan de markthuurprijs;
  • De huurprijs voor de geconventioneerde huurwoning is minimaal 15% lager dan de markthuurprijs;
 • Verder zullen dergelijke woningen volgens het ontwerpbesluit enkel kunnen worden verhuurd aan personen die geen woning in volle eigendom hebben en waarvan het inkomen een bepaalde inkomensgrens niet te boven gaat;
 • De Vlaamse Regering heeft naar aanleiding van het advies van de Raad van State een gewijzigd decreet ter goedkeuring ingediend bij het Vlaams Parlement.

Bron: Lydian

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed