Europees milieurecht : belangrijke ontwikkelingen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 26/07/2018

Op 25 juli 2018 waren er twee belangrijke ontwikkelingen in het Europees milieurecht.

Mr. Guan Schaiko (Senior Associate Stibbe) licht toe.

Arresten Briels en Orleans bevestigd

Het Hof van Justitie (Grace en Sweetman, 25 juli 2018, C-164/7) oordeelt dat maatregelen die in een project zijn opgenomen om de schadelijke gevolgen van dit project te compenseren, niet in aanmerking kunnen worden genomen bij de passende beoordeling van de gevolgen van dit project.

Belangrijke nuance: “Alleen wanneer er voldoende zekerheid is dat een maatregel daadwerkelijk zal bijdragen tot het voorkomen van schade door ervoor te zorgen dat er geen redelijke twijfel bestaat dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zou aantasten, kan een dergelijke maatregel bij de passende beoordeling in aanmerking worden genomen.”

Lees hier het arrest

Conclusie Advocaat-generaal Kokott inzake de Nederlandse PAS-regeling en de Habitatrichtlijn

Advocaat-generaal Kokott aanvaardt in een uitgebreide conclusie van 25 juli 2018 (C-293/17 en C-294/17) de principiële verenigbaarheid van een programmatische aanpak stikstof met de Habitatrichtlijn. De concrete toepassing ervan in Nederland moet volgens de advocaat-generaal nog wel wat bijgeschaafd worden. Benieuwd wat het Hof van Justitie zal oordelen!

Lees hier de conclusie