Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Effectief omgaan met huurders die niet betalen (Bannister)

Auteur: Bannister

Hoofdelijke gehoudenheid van de bestuurder als oplossing?

Als verhuurder van commerciële eigendommen (handelshuur) staat u voor tal van uitdagingen. Een van de meest frustrerende situaties waar u mee te maken kunt krijgen, is een wanbetalende huurder. In sommige gevallen heeft de huurder (de vennootschap) simpelweg niet de financiële middelen om de huur te betalen, zodat u als verhuurder met een financiële kater achter blijft.

Het is van essentieel belang om uzelf als verhuurder zo goed mogelijk te beschermen tegen de insolventie van uw huurder. Een krachtig middel om dit te doen is het opnemen van een hoofdelijkheidsclausule in uw huurcontract. Deze clausule bepaalt dat als de huurder niet in staat is te betalen, een andere persoon – bijvoorbeeld de bestuurder van de vennootschap die huurt – persoonlijk verantwoordelijk is voor de huurschulden.

Waarom is deze clausule zo belangrijk?
Financiële Bescherming

Een hoofdelijkheidsclausule biedt u als verhuurder extra financiële bescherming. Als uw huurder in gebreke blijft, bent u niet automatisch met de onbetaalde rekeningen opgezadeld. U kunt ook de persoon aanspreken die zich hoofdelijk heeft verbonden voor de huur. Met deze clausule heeft u een juridisch bindend instrument om betaling af te dwingen.

Afschrikking van Wanbetaling

De aanwezigheid van een hoofdelijkheidsclausule kan potentiële huurders ontmoedigen om in gebreke te blijven. Men zal begrijpen dat de financiële gevolgen persoonlijk kunnen zijn, wat meer aanspoort om de huurverplichtingen na te komen.

Wat als zulke clausule niet in het contract staat?

Als u geen hoofdelijkheidsclausule in uw huurcontract hebt opgenomen, is het aanzienlijk moeilijker om de huurachterstal alsnog te recupereren. Bestuurders zijn immers niet automatisch verantwoordelijk voor de schulden van hun vennootschap.

Is recuperatie dan onmogelijk?

Neen, naargelang de omstandigheden kan er in dat geval een procedure in bestuurdersaansprakelijkheid worden opgestart om te trachten de schulden alsnog te recupereren bij de bestuurder, doch die procedure duurt aanzienlijk langer.

Er kan daarnaast overwogen worden om (bewarend) beslag te leggen of andere zekerheden af te dwingen van de huurder, (zelfs wanneer het contract reeds gesloten is, wanneer u problemen verwacht).

Conclusie

Als verhuurder is het van vitaal belang om uw belangen te beschermen en u te wapenen tegen mogelijke financiële verliezen als gevolg van huurders die niet betalen. Het opnemen van een hoofdelijkheidsclausule in uw huurcontract is een effectieve manier om dit te doen. Het biedt niet alleen financiële bescherming, maar fungeert ook als een afschrikmiddel voor wanbetaling.

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen en uw huurcontracten zorgvuldig op te maken om ervoor te zorgen dat uw belangen op alle mogelijke manieren worden beschermd. Op die manier kunt u met meer gemoedsrust uw eigendommen beheren en uw investeringen beschermen.

Bron: Bannister

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed