Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Een vereenvoudiging van de milieueffectenrapportage in aantocht? (Publius)

Auteurs: Deborah Smets en Steve Ronse (Publius)

In het ontwerpdecreet tot wijziging van het DABM en andere decreten betreffende de milieueffectenrapportage beoogt de Vlaamse regering de rechtsonzekerheid inzake de milieueffectenrapportage weg te werken. Hiervoor zou ingezet worden op kwaliteit en vereenvoudiging. De samenvatting in de nota aan de Vlaamse regering luidt als volgt:

‘De   milieueffectrapportage   is  een belangrijk   instrument   voor   de   bescherming   van   onze   leefomgeving en helpt ons bij de  onderbouwing  voor  duurzame  beslissingen.  Dit  ontwerp  van  decreet is  een  belangrijke  stap  in  de  modernisering  van  de  milieueffectrapportage  zoals  vooropgesteld in het Vlaams regeerakkoord. De regelgeving voor milieueffectrapportage wordtaanzienlijk   vereenvoudigd.   Tegelijk blijven   wede   kwaliteit   van   milieueffectrapportage   garanderen en we zetten daarbij resoluut in op gedeeld eigenaarschap. We versterken  de kennis en ervaring in Vlaanderen vanuit een Vlaams expertisecentrum voor milieueffectrapportage. Het expertisecentrum    staat    in    voor    ondersteuning,    praktijkgerichte    kenniscreatie    en    adviesverlening. We voeren maximaal een digitale dienstverlening door.’

De Raad van State dient wel nog advies uit te brengen.

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed