Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 3 maart 2023

Bouwovertredingen anno 2022

Webinar on demand

Overheidsopdrachten
anno 2022
(Incl. Jaarboek Overheidsopdrachten
2021 – 2022)

Studiedag op 2 december 2022

 

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Driedimensionaal goederenrecht stelselmatig vertaald naar het kadaster (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Tom Lenaerts (ahemar.law)

In onze vorige nieuwsbrief werd het concept ‘volume-eigendom’ toegelicht, dat uitgaat van een driedimensionale benadering van onroerende eigendom. Door de introductie van de volume-eigendom in het nieuwe goederenrecht, werden er recent stappen gezet om de zogenaamde ‘kadasterbesluiten’ aan te passen aan deze driedimensionale realiteit.

Adhemar.law licht de wijzigingen beknopt aan u toe.

DE INTRODUCTIE VAN VOLUMES IN HET KADASTER

Het kadaster is exclusief tweedimensionaal, en zal dat naar alle waarschijnlijkheid nog even blijven. Percelen zijn er zichtbaar in de lengte en in de breedte. Een volledig driedimensionaal kadaster is bijgevolg nog niet voor meteen, maar een tweedimensionale projectie in het kadasterplan van een ‘volume’ op/onder/boven de grond is sinds 1 september wel een realiteit.

Het spreekt namelijk voor zich dat de introductie van de (in sommige gevallen eeuwigdurende) volume-eigendom enkele praktische wijzigingen vereiste in de kadastrale wetgeving. Dit werd uitvoerig toegelicht in onze vorige nieuwsbrief . De eigendom van een bepaald driedimensionaal volume moet immers kunnen worden veruitwendigd. Om die reden wijzigen het Koninklijk Besluit en het Ministerieel Besluit van 30 augustus 2021 de regelgeving over het kadaster op bepaalde technische en taalkundige punten.

Het Koninklijk Besluit van 30 augustus 2021 zorgt zodus voor de stelselmatige introductie van de derde dimensie in de kadastrale regelgeving. Dit wordt onder meer mogelijk gemaakt dankzij het begrip ‘kadastraal volume’ en het toekennen van een uniek identificatienummer aan een bepaald volume.

INVLOED OP KADASTRALE PRAKTIJK

Van belang is dat de regelgeving in werking is getreden op 1 september 2021 en dus zal gelden voor de (opstal)akten die zijn opgemaakt vanaf die datum.

Voor het overige blijft het kadaster zoals gezegd overwegend tweedimensionaal. Voor bestaande percelen verandert er nagenoeg niets. Indien u een verleend volume zou willen wijzigen, of indien u een opstalrecht op een volume wenst te verlenen, is een voorafgaande prekadastratie wel noodzakelijk. In dat geval zal het van belang zijn om uw volume duidelijk te beschrijven en af te bakenen.

GEEN REDEN TOT PANIEK

Er bestaat op heden geen reden tot paniek. Het kadaster zal immers nog steeds even vertrouwd aanvoelen. Het wordt mits enkele juridisch-technische en taalkundige wijzigingen aangepast aan de moderne tijdsgeest. Dit kan ons inziens enkel worden toegejuicht.

Bron: ahemar.law