De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie (Bright)

Auteur: Bright

Publicatiedatum: 20/03/2019

België is een renovatieland, zoveel is zeker; en sommige gebouwen zijn uiteraard ook de moeite om te renoveren. Andere gebouwen daartegen verkeren soms in een dermate slechte staat dat renoveren geen optie meer is. Dit is uiteraard jammer voor uw portefeuille; een woning renoveren kan immers aan een btw-tarief van 6%, terwijl (volledige) afbraak en wederopbouw u in principe 21% aan BTW kost.

‘In principe’ want in 13 Vlaamse steden geldt voor afbraak en wederopbouw al enige tijd een verlaagd btw-tarief van 6% (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas). Voor woningen die niet in één van die 13 steden zijn gelegen heeft de Vlaamse Overheid nu evenwel ook een tegemoetkoming voorzien.

Voor een volledige afbreek en wederopbouw kunt  u sinds 1 maart 2019 inderdaad aanspraak maken op een sloop-en heropbouwpremie. De premie bedraagt € 7.500,00 en is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

  • ze wordt enkel toegekend aan particulieren;
  • de aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019;
  • de premie wordt toegekend voor de gecombineerde aanvraag van de sloop- en heropbouwvergunning en tijdelijk ook voor aparte aanvragen voor sloop- en heropbouw wanneer de sloopvergunning werd aangevraagd in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 28 februari 2019 en de heropbouwvergunning in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019.

De premie moet aangevraagd worden binnen één maand nadat de aanvraag van de omgevingsvergunning voor afbraak en heropbouw werd ingediend op https://www.energiesparen.be/. Wanneer de sloop effectief is uitgevoerd -de aanvrager dient hiervan een bewijs voor te leggen- wordt de premie uitbetaald binnen de drie maanden na overlegging van dat bewijs. Het systeem zal uiteraard gecontroleerd worden en de premie kan worden teruggevorderd in de volgende gevallen:

  • de premievoorwaarden zijn niet nageleefd;
  • de omgevingsvergunning wordt niet volledig uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen;
  • de omgevingsvergunning wordt vernietigd;
  • de omgevingsvergunning wordt voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe gebouw overgedragen aan een rechtspersoon;
  • de eigendom van de grond of van een af te breken of op te richten gebouw wordt in de loop van het bouwproject overgedragen aan een rechtspersoon of belast met een zakelijk recht ten voordele van een rechtspersoon;
  • de heropgerichte woning voldoet niet aan de EPB-eisen. 

Lees hier het originele artikel