De omgevingsvergunning: nieuwigheden en inwerkingtreding (Lawstone)

Nu de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet nakend is, past het de aandacht nog even te vestigen op een aantal belangrijke elementen. Door een geïntegreerde aanpak (integrale beoordeling stedenbouwkundig en milieuluik, één openbaar onderzoek, geïntegreerde adviesverlening, enz.) wil men komen tot snellere en betere adviesverlening en tot het vermijden van tegenstrijdige beslissingen. Tevens wil de nieuwe regelgeving een oplossing bieden voor de vaak voorkomende (uitvoerings)problemen ingevolge de koppeling tussen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Hiertoe werd een omgevingsvergunning als nieuw instrument uitgewerkt, die (mits flankerende maatregelen) voor onbepaalde duur zal gelden.

Lees hier het volledige artikel