Summer Deal
‘Bouw – Actualia’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Bouw – Aansprakelijkheid’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe goederenrecht’

6 webinars on demand

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

50 jaar Wet Breyne – Een overzicht aan de hand van rechtspraak

Webinar on demand

De omgevingsvergunning: nieuwigheden en inwerkingtreding (Lawstone)

Nu de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet nakend is, past het de aandacht nog even te vestigen op een aantal belangrijke elementen. Door een geïntegreerde aanpak (integrale beoordeling stedenbouwkundig en milieuluik, één openbaar onderzoek, geïntegreerde adviesverlening, enz.) wil men komen tot snellere en betere adviesverlening en tot het vermijden van tegenstrijdige beslissingen. Tevens wil de nieuwe regelgeving een oplossing bieden voor de vaak voorkomende (uitvoerings)problemen ingevolge de koppeling tussen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Hiertoe werd een omgevingsvergunning als nieuw instrument uitgewerkt, die (mits flankerende maatregelen) voor onbepaalde duur zal gelden.

Lees hier het volledige artikel