(Ver)bouwen en de impact van de
regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op donderdag 8 juni 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023

De noodzaak van een duidelijk belastingreglement (GSJ Advocaten)

Auteur: Henk Desmet (GSJ Advocaten)

In de recente uitgave van het Tijdschrift voor Lokale en Regionale Belastingen verscheen een bijdrage van mr. Henk Desmet: “De belasting op nieuw gebouwde constructies die niet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming zoals die uit het stedenbouwkundig dossier blijkt, een les in rechtszekerheid”.

In deze bijdrage bespreekt de auteur twee vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen waarin de rechtbank een gemeentelijk belastingreglement toetst aan het rechtszekerheidsbeginsel en legaliteitsbeginsel.

Je leest er alles over via deze link.

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed