Overheidsopdrachten
anno 2022
(Incl. Jaarboek Overheidsopdrachten
2021 – 2022)

Studiedag op 2 december 2022

 

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar op 20 oktober 2022

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

50 jaar Wet Breyne – Een overzicht aan de hand van rechtspraak

Webinar on demand

Buitencontractuele aansprakelijkheid in het bouwgebeuren

Webinar on demand

De noodzaak van een duidelijk belastingreglement (GSJ Advocaten)

Auteur: Henk Desmet (GSJ Advocaten)

In de recente uitgave van het Tijdschrift voor Lokale en Regionale Belastingen verscheen een bijdrage van mr. Henk Desmet: “De belasting op nieuw gebouwde constructies die niet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming zoals die uit het stedenbouwkundig dossier blijkt, een les in rechtszekerheid”.

In deze bijdrage bespreekt de auteur twee vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen waarin de rechtbank een gemeentelijk belastingreglement toetst aan het rechtszekerheidsbeginsel en legaliteitsbeginsel.

Je leest er alles over via deze link.