De informatieverplichting van de notaris in het omgevingsrecht (Larcier)

Auteur: Aloïs Van den Bossche (Larcier)

Publicatiedatum: november 2017

Uittreksel uit het boek ‘(ver)kopen in het omgevingsrecht’ (Larcier 2017).

Notariële akten en vooral de laatste decennia de koop-verkoopakte worden vaak door heel veel nietigheden bedreigd, strafsancties op verplichtingen die de notaris naar aanleiding van het verlijden van deze akten moet naleven, administratieve boeten bij niet-naleving van gelijkaardige verplichtingen en uiteraard gevallen van notariële aansprakelijkheid.

Men kan zich de vraag te stellen hoe de notaris zich moet gedragen tegenover miskenning van wettelijke voorschriften, enerzijds door hemzelf, anderzijds door partijen.

Lees hier het volledige uittreksel