Covid-19 en Appartementsmede-eigendom: Minister van Justitie Koen Geens tackelt problematiek van uitgestelde algemene vergaderingen van mede-eigenaars ingevolge coronacrisis (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 01/04/2020

  • Op 29 maart 2020 heeft Minister van Justitie Koen Geens een eerste reeks volmachtbesluiten voorgelegd aan de Vlaamse Regering;
  • De minister wil met deze besluiten een antwoord bieden op de juridische moeilijkheden waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd ten gevolge van de Covid-19 pandemie. Het uitstellen van algemene vergaderingen wegens deze overmachtssituatie is hier een voorbeeld van;
  • De ratio is ook hier dat de volksgezondheid primeert. De algemene vergadering vereist de fysieke nabijheid van diverse personen en moet bijgevolg uitgesteld worden. Dit geldt voor eerder gedateerde algemene vergaderingen, én voor deze gepland in de periode waarin de maatregelen van kracht zijn;
  • Het idee van een algemene vergadering op schriftelijke wijze wordt expliciet weggewoven. Los van de leeftijdscurve van de mede-eigenaars, zijn syndici hier op technisch vlak doorgaans niet op voorzien;
  • Na de crisisperiode moeten de syndici uitgestelde algemene vergaderingen opnieuw op de planning zetten. De minister voorziet in een termijn van 5 maanden binnen hetwelk deze vergaderingen moeten plaatsvinden;
  • De mandaten van de syndicus en leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. Zij zullen hun bevoegdheden aldus verder kunnen uitoefenen;
  • Dit volmachtbesluit neemt als uitgangspunt de (voorlopige?) einddatum van 19 april 2020. Afhankelijk van de verdere evolutie van de coronacrisis, kan de Koning echter een latere datum bepalen;
  • Wij brengen jullie op de hoogte zodra de definitieve tekst gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Lees hier het originele artikel