Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Co-living: innovaties in de huurmarkt (De Groote – De Man)

Auteur: Dieter Vanelverdinghe (De Groote – De Man)

Co-living (samenhuizen) is een concept dat steeds meer aandacht krijgt in de vastgoedmarkt. Als verhuurder is het belangrijk om te begrijpen welke mogelijkheden dit kan bieden voor uw vastgoedportfolio. Het is essentieel om een duidelijk contract op te stellen dat de rechten en plichten van alle partijen vastlegt. Zonder een solide juridische basis kan het beheren van een co-living via medehuur complex worden.

Wat is co-living (samenhuizen)?

Co-living verwijst naar een woonvorm waarbij bewoners enerzijds privéruimtes hebben binnen een gedeelde woning, met anderzijds gemeenschappelijke ruimtes zoals keukens, woonkamers en soms badkamers. Dit concept spreekt vooral jonge professionals en studenten aan die waarde hechten aan gemeenschap en betaalbaarheid. Dit verschilt van cohousing, waarbij wel nog sprake is van afzonderlijke woonentiteiten, met enkel bepaalde delen gemeenschappelijk (tuin, inkom, ..).

Co-living kan zowel als mede-eigenaars, als via (mede)huur.

Wat is medehuur?

Medehuur gaat over de juridische situatie waarbij meerdere huurders samen één huurovereenkomst aangaan met de verhuurder. Dit betekent dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de huur en het onderhoud van de woning.

Voordelen voor verhuurders
  • Stabiele inkomsten: door meerdere huurders te hebben, spreidt u het risico van leegstand en zorgt u voor een stabielere inkomstenstroom.
  • Doelgroep uitbreiding: medehuur trekt een breder publiek aan, waardoor u uw vastgoed sneller kunt verhuren.
  • Maatschappelijke bijdrage: u speelt in op de behoefte aan betaalbare woonruimte en draagt bij aan het oplossen van het woningtekort.

Als u overweegt om uw vastgoed aan te bieden voor co-living via medehuur, is het belangrijk om de juridische aspecten goed te regelen. Zorg voor duidelijke afspraken in de huurovereenkomst over zaken als onderhoud, gebruik van gemeenschappelijke ruimtes en de verdeling van kosten.

Door in te spelen op de trend van co-living en medehuur, kunt u als verhuurder niet alleen uw rendement verhogen, maar ook een positieve impact hebben op de woonmarkt.

Bron: De Groote – De Man

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed