Bouwproject, schade en eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar van de aansprakelijke. Cassatie 15 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 14/03/2019

De regelgeving

Krachtens artikel 150, eerste lid, Wet Verzekeringen 2014 geeft de aansprakelijkheidsverzekering de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar. Hieruit volgt dat de benadeelde tegen de verzekeraar van de beweerd aansprakelijke niet meer noch andere rechten kan doen gelden dan die welke hij tegen de aansprakelijke zelf kan laten gelden. De benadeelde heeft bijgevolg in de regel slechts een eigen recht tegen de verzekeraar wanneer de verzekerde aansprakelijk is voor de door de benadeelde geleden schade en in de mate van deze aansprakelijkheid, en de benadeelde hiervoor over een opeisbare schuldvordering tegen de verzekerde beschikt.

De feiten
 • de bouwheer heeft een nieuwbouwwoning laten oprichten waarbij de bvba Bouwonderneming LVM is opgetreden als algemene aannemer en de bvba Architectenbureau FVD als architect
 • bij een afzonderlijke overeenkomst deed de bouwheer een beroep op bvba Blade als tekenbureau, met inbegrip van de stabiliteitsstudie
 • bvba Blade liet de stabiliteitsstudie uitvoeren door het studiebureau C. bvba
 • na een procedure in kortgeding en deskundigenonderzoek, ging de bouwheer over tot dagvaarding van de bvba Blade teneinde vergoeding te verkrijgen van de schade ontstaan aan de nieuwbouwwoning
 • bvba Blade dagvaardde het studiebureau C. bvba en diens verzekeraar in tussenkomst
Het arrest van het hof van beroep te Gent op 22 september 2017
 • het beroepen vonnis oordeelde dat het studiebureau C. bvba aansprakelijk is voor de schade als uitvoerder van de stabiliteitsstudie, samen met het tekenbureau Blade aan wie de bouwheer X de opdracht had toevertrouwd
 • tevens werd geoordeeld dat het studiebureau C. bvba geen rechtstreekse contractpartij is van de bouwheer en bijgevolg niet op contractuele basis kan worden aangesproken terwijl evenmin een buitencontractuele fout is aangetoond, en verder dat de bouwheer wel beschikt over een eigen recht tegen de verzekeraar van het studiebureau C. bvba en deze laatste dus rechtstreeks kan worden aangesproken door de bouwheer
 • het hoger beroep van de verzekeraar tegen het beroepen vonnis werd ongegrond verklaard bij het bestreden arrest.
De visie van Cassatie

De appelrechter stelt vast en oordeelt dat:

 • de verzekeraar de aansprakelijkheidsverzekeraar is van het studiebureau C. bvba
 • dit studiebureau onderaannemer is van de bouwheer waardoor deze laatste geen rechtstreeks vorderingsrecht heeft tegen het studiebureau
 • de aansprakelijkheid van het studiebureau C. bvba voor de schade veroorzaakt aan de bouwheer vaststaat
 • de bouwheer de enige benadeelde is voor de door het studiebureau C. bvba als onderaannemer berokkende schade.

De appelrechter die oordeelt dat de bouwheer geen opeisbare schuldvordering heeft tegen het studiebureau C. bvba, verzekerde van de verzekeraar, en de rechtstreekse vordering van de bouwheer tegen de verzekeraar gegrond verklaart omdat de aansprakelijkheid van het studiebureau voor de door haar aan de bouwheer veroorzaakte schade vaststaat, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Lees hier het Cassatie-arrest van 15 februari 2019