Bouwperikelen: begroting schadevergoeding in aannemingsovereenkomst opdrachtgever-hoofdaannemer bindt rechter niet wat de onderaannemer betreft. Cassatie-arrest 2 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 16/05/2019

Volgens het Hof van Cassatie moet de aan de schuldeiser toekomende schadevergoeding alleen omvatten wat het gevolg is van de tekortkoming begaan door de schuldenaar.

Uit het beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten uitgedrukt in artikel 1165 Burgerlijk Wetboek volgt dat de rechter, bij de begroting van de schadevergoeding die een onderaannemer wegens niet-uitvoering van zijn verbintenis jegens de hoofdaannemer verschuldigd is, niet gebonden is aan de begroting van de schadevergoeding wegens wanprestatie die in de aannemingsovereenkomst tussen de hoofdaannemer en de opdrachtgever bedongen is.

De appelrechter (hof van beroep Antwerpen) die niet uitsluit dat de schadevergoeding bij toepassing van de “rafactieformule” meer zou kunnen bedragen dan de kostprijs voor een hernieuwde levering, noch dat “de berekende rafactie volgens de toegepaste formule helemaal niet overeenstemt met de werkelijke minderwaarde van het beton en nog minder met het mogelijke kwaliteitsverlies wegens verminderde druksterkte”,  maar ten aanzien van de eiseres als onderaannemer de schadevergoeding berekend aan de hand van bedoelde “rafactieformule” laat primeren op de werkelijke minderwaarde omdat de verweerster als hoofdaannemer opteerde voor een schadevergoeding berekend aan de hand van de tussen haar en het bestuur bedongen “rafactieformule”, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Lees hier het arrest van het Hof van Cassatie van 2 november 2018

Summer Class ‘Bouw en Aanneming anno 2020’ in webinar-formule op 27 augustus 2020

Op donderdag 27 augustus 2020 organiseren LegalNews.be en Intersentia de Summer Class  ‘Bouw en Aanneming’ (incl. (incl. het gloednieuwe Verzekeringen in de bouw’ ter waarde van €70) in webinar-formule.

Er zijn 8 sessies, elke deelnemer volgt 4 sessies naar keuze.

Sprekers zijn:

  • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven
  • Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest, gastprofessor KULeuven
  • Mr. Els Op de Beeck, advocaat-vennoot Schoups
  • Dhr. Pierre Thiriar, raadsheer Hof van beroep Antwerpen, praktijkassistent UAntwerpen
  • Mr. Michael Thielens, advocaat Schoups, praktijkassistent Instituut voor Contractenrecht KULeuven
  • Mr. Deborah Smets, advocaat Publius
  • Mr. Guillaume Vyncke, advocaat Publius
  • Dhr. Paul Van Buggenhout, manager Underwriting Technical Risks Allianz Belgium

> Meer informatie & inschrijven