Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed (incl. boek)

Webinar op 20 april 2023

Fiscale aspecten van het vruchtgebruik na het
nieuwe goederenrecht

Webinar op 9 februari 2023

Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 25 mei 2023

Acties voor uw onroerend goed per jaareinde (Van Havermaet)

Auteur: Ysbrandt Schoofs (Van Havermaet)

Heeft u een onroerend goed op het oog of bezit u reeds vastgoed, dan houdt u beter rekening met de deadline van 31 december. Dit is immers de laatste dag om bepaalde formaliteiten in orde te brengen, dan wel te kunnen genieten van enkele uitdovende voordelen. Wij lijsten ze hieronder graag kort voor u op.

AANGIFTE VAN BUITENLANDS ONROEREND GOED

Bezit u buitenlands onroerend goed dat u verwierf vóór 1 januari 2022 dat u nog niet bij de fiscus heeft gemeld, dan kan u dit best zo snel mogelijk aangeven bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen. Vergetelheden kunnen worden bestraft met administratieve boetes van 250 EUR tot 3.000 EUR.

Voor de onroerende goederen die u aankocht in de loop van 2022, heeft u vier maanden de tijd om spontaan aangifte te doen.

Merk op dat de aangiftes de Belgische fiscus in staat moeten stellen om het kadastraal inkomen van het buitenlands onroerend goed vast te stellen. U moet dit vervolgens in uw aangifte personenbelasting opnemen. De inkomsten van de meeste buitenlandse onroerende goederen zijn evenwel in België vrijgesteld van belasting met toepassing van het progressievoorbehoud (opduweffect voor belastingtarieven).

AANKOOP VAN ENERGIEVERSLINDENDE WONINGEN OF APPARTEMENTEN VERSUS OPRICHTEN VAN EEN NIEUWBOUW

Denkt u er aan om een oude woning of een appartement te verwerven, dan kan het aangewezen zijn om de koop nog ten laatste op 31 december 2022 te sluiten. Vanaf 1 januari 2023 treedt immers een renovatieverplichting in werking. Deze verplicht u om uw energieverslindende woningen (met EPC-label E of F) binnen de vijf jaar na aankoop grondig energetisch te renoveren tot een energiezuinige woning (minimum EPC-label D). De verplichting geldt enkel bij een notariële overdracht in volle eigendom en het vestigen van een opstalrecht of erfpacht. Ze is niet van toepassing bij alle andere vormen van overdracht (zoals bv. de overdracht van aandelen of bij erfenis).

Het niet naleven van deze verplichting kan u een administratieve geldboete van 500 EUR tot 200.000 EUR kosten.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Een woning die een ingrijpende energetische renovatie onderging, komt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vijf jaar durende vermindering van de onroerende voorheffing. De voorwaarden zijn evenwel niet identiek. Zo zal u voor het voordeel van de onroerende voorheffing een E-peil van minimum E60 moeten halen. Ook nieuwbouwwoningen komen in aanmerking voor deze vermindering (zij moeten evenwel een E-peil van minimum E30 bereiken), mits de bouwaanvraag uiterlijk op 31 december 2022 werd ingediend. Nadien kunnen enkel nog renovaties gebruik maken van de gunstmaatregel.

ASBESTATTEST VERPLICHT SINDS 23 NOVEMBER 2022

Ten slotte herinneren we u graag nog eens aan de verplichting om sinds 23 november 2022 over een asbestattest te beschikken bij iedere overdracht onder levenden van een onroerend goed gebouwd vóór 2001. Deze verplichting geldt zowel bij een overdracht van een eigendomsrecht (zoals onder andere een verkoop of schenking) als bij de vestiging of overdracht van een recht van vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw, uitgevoerd door een gecertificeerde asbestdeskundige. Hierbij beschrijft de asbestdeskundige voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe u het veilig kan beheren of verwijderen. U zal dus geen attest kunnen verkrijgen zonder dat deze inventarisatie heeft plaatsgevonden.

Het asbestattest moet ten laatste bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst door de verkoper aan de koper bekend gemaakt worden.

Bron: Van Havermaet