Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024

Aardgasaansluitingen worden stuk duurder vanaf 1 januari 2025 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie heeft op 18 oktober 2023 het Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie goedgekeurd.

Een onderdeel van dat decreet betreft de afschaffing van de begrenzing van de aansluitingskostprijs bij nieuwe aardgasaansluitingen bij bestaande wooneenheden of gebouwen vanaf 1 januari 2025, naast de verduidelijking van het verbod op de plaatsing van een stookolieketel.

In het ontwerp van decreet wordt voorgesteld om de begrenzing van de aansluitingskostprijs bij nieuwe aardgasaansluitingen bij bestaande wooneenheden of gebouwen af te schaffen vanaf 1 januari 2025.

Bij nieuwbouw is deze begrenzing al afgeschaft sinds 1 juli 2022. Deze maatregel zorgt ervoor dat elke nieuwe netgebruiker door zijn aardgasdistributienetbeheerder vanaf de inwerkingtreding van deze maatregel de reële aansluitingskosten zal worden aangerekend (gemiddeld is die reële aansluitingskostprijs ongeveer 1500 euro), waardoor de kosten boven 250 euro niet langer zullen worden gesolidariseerd door middel van de aardgasdistributienettarieven (dus in de factuur van de andere gezinnen die met aardgas verwarmen).

Aan de andere kant zal het beëindigen van die subsidiering van aardgasaansluitingen ertoe leiden dat andere meer duurzame technologieën (warmtepompen, thermische energie gedistribueerd via warmtenetten) een meer kostenoptimale keuze worden vis-à-vis aardgas.

Uiteraard is dat maar een klein onderdeel van het geplande decreet.

Lees hier de volledige fiche van het Decreet

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed