Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen
De wijzigingen voor pachter én verpachter
toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 5 december 2023

Aardgasaansluitingen worden stuk duurder vanaf 1 januari 2025 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie heeft op 18 oktober 2023 het Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie goedgekeurd.

Een onderdeel van dat decreet betreft de afschaffing van de begrenzing van de aansluitingskostprijs bij nieuwe aardgasaansluitingen bij bestaande wooneenheden of gebouwen vanaf 1 januari 2025, naast de verduidelijking van het verbod op de plaatsing van een stookolieketel.

In het ontwerp van decreet wordt voorgesteld om de begrenzing van de aansluitingskostprijs bij nieuwe aardgasaansluitingen bij bestaande wooneenheden of gebouwen af te schaffen vanaf 1 januari 2025.

Bij nieuwbouw is deze begrenzing al afgeschaft sinds 1 juli 2022. Deze maatregel zorgt ervoor dat elke nieuwe netgebruiker door zijn aardgasdistributienetbeheerder vanaf de inwerkingtreding van deze maatregel de reële aansluitingskosten zal worden aangerekend (gemiddeld is die reële aansluitingskostprijs ongeveer 1500 euro), waardoor de kosten boven 250 euro niet langer zullen worden gesolidariseerd door middel van de aardgasdistributienettarieven (dus in de factuur van de andere gezinnen die met aardgas verwarmen).

Aan de andere kant zal het beëindigen van die subsidiering van aardgasaansluitingen ertoe leiden dat andere meer duurzame technologieën (warmtepompen, thermische energie gedistribueerd via warmtenetten) een meer kostenoptimale keuze worden vis-à-vis aardgas.

Uiteraard is dat maar een klein onderdeel van het geplande decreet.

Lees hier de volledige fiche van het Decreet

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed