Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Het beroep van architect:
de wet van 3 mei 2024 en recente belangrijke rechtspraak

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op vrijdag 11 oktober 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Aannemer: pas op uw tellen! (Merckx Advocaten)

Auteur: Tomas Merckx (Merckx Advocaten)

Aannemers in de bouw zijn verplicht een bestek af te leveren voor meerwerken wanneer de consument dat vraagt (art. 16 KB 30 6 1996)

Een bouwaannemer is in de regel verplicht gratis een bewijsstuk af te leveren (vb. een offerte of een factuur) wanneer de consument daarom verzoekt en deze zal maar moeten betalen wanneer hij het bewijsstuk gekregen heeft (art. VI.89 en VI.90 WER)

Voor elke betaling boven de contractueel overeengekomen hoofdverbintenis moet de onderneming kunnen aantonen dat de consument zijn uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft op straffe zelfs te moeten terugbetalen (art. VI.41 WER)

Wanneer een consument-bouwheer een offerte voor meerwerken gevraagd, maar door omstandigheden niet gekregen heeft kan hij het de aannemer wel eens knap lastig maken de meerwerken betaald te krijgen.

Wees dus alert wanneer u een bijkomende offerte gevraagd wordt.

Het kan u duur te staan komen als u dat niet bent.

Bron: Merckx Advocaten

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed