Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


(Ver)bouwen en de impact van de
regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op donderdag 8 juni 2023

Aannemer: pas op uw tellen! (Merckx Advocaten)

Auteur: Tomas Merckx (Merckx Advocaten)

Aannemers in de bouw zijn verplicht een bestek af te leveren voor meerwerken wanneer de consument dat vraagt (art. 16 KB 30 6 1996)

Een bouwaannemer is in de regel verplicht gratis een bewijsstuk af te leveren (vb. een offerte of een factuur) wanneer de consument daarom verzoekt en deze zal maar moeten betalen wanneer hij het bewijsstuk gekregen heeft (art. VI.89 en VI.90 WER)

Voor elke betaling boven de contractueel overeengekomen hoofdverbintenis moet de onderneming kunnen aantonen dat de consument zijn uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft op straffe zelfs te moeten terugbetalen (art. VI.41 WER)

Wanneer een consument-bouwheer een offerte voor meerwerken gevraagd, maar door omstandigheden niet gekregen heeft kan hij het de aannemer wel eens knap lastig maken de meerwerken betaald te krijgen.

Wees dus alert wanneer u een bijkomende offerte gevraagd wordt.

Het kan u duur te staan komen als u dat niet bent.

Bron: Merckx Advocaten

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed