Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 3 maart 2023

Bouwovertredingen anno 2022

Webinar on demand

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

Aannemer: pas op uw tellen! (Merckx Advocaten)

Auteur: Tomas Merckx (Merckx Advocaten)

Aannemers in de bouw zijn verplicht een bestek af te leveren voor meerwerken wanneer de consument dat vraagt (art. 16 KB 30 6 1996)

Een bouwaannemer is in de regel verplicht gratis een bewijsstuk af te leveren (vb. een offerte of een factuur) wanneer de consument daarom verzoekt en deze zal maar moeten betalen wanneer hij het bewijsstuk gekregen heeft (art. VI.89 en VI.90 WER)

Voor elke betaling boven de contractueel overeengekomen hoofdverbintenis moet de onderneming kunnen aantonen dat de consument zijn uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft op straffe zelfs te moeten terugbetalen (art. VI.41 WER)

Wanneer een consument-bouwheer een offerte voor meerwerken gevraagd, maar door omstandigheden niet gekregen heeft kan hij het de aannemer wel eens knap lastig maken de meerwerken betaald te krijgen.

Wees dus alert wanneer u een bijkomende offerte gevraagd wordt.

Het kan u duur te staan komen als u dat niet bent.

Bron: Merckx Advocaten