Summer Deal Sociaal recht
‘Welzijn op het werk’

Webinar on demand

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Individueel ontslag – Overzicht van recente rechtspraak, de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

Webinar op 10 juni 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

Webinar op 10 juni 2022

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Ziekte en discriminatoir ontslag: rechtspraak oktober-november 2021 (Unia)

Auteur: Unia

Op de Unia-website staan opnieuw twee interessante gerechtelijke uitspraken.

Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, 26 oktober 2021

Een chef kok in een woonzorgcentrum wordt ontslagen na werkhervatting. Ze was afwezig geweest omwille van een rugoperatie. De werkgever roept een reorganisatie van de keuken in die haar job overbodig zou maken. Er werd geen werk gemaakt van een mogelijk re-integratietraject. De rechtbank meent dat er wel degelijk sprake is van een discriminatoir ontslag. De werkgever had immers een advertentie geplaatst voor een nieuwe kok waaruit blijkt dat de job helemaal niet overbodig was.

Lees hier het vonnis

Arbeidshof Brussel, 23 november 2021

In kantoorlokalen wordt asbest verwijderd. De betrokken bediende vraagt om op een andere locatie of thuis te mogen werken, met ondersteuning van een medisch attest, aangezien het betreden van de lokalen haar extreme angst bezorgt. Ze is afwezig omwille van ziekte en wordt uiteindelijk ontslagen. De werkgever geeft hiervoor een aantal redenen op die vreemd zijn aan haar gezondheidstoestand. In eerste aanleg wordt haar vordering voor discriminatoir ontslag ongegrond verklaard. Het Arbeidshof meent dat ze geen feiten aanvoert die kunnen leiden tot een vermoeden van discriminatie.

Lees hier het arrest