Zet personeel flexibel in bij een andere werkgever (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)

Publicatiedatum: 14/04/2021

Heeft u momenteel teveel aan personeel, dan kunt u overwegen om deze tijdelijk ter beschikking te stellen van een andere werkgever. U moet daarbij rekening houden met het verbod op terbeschikkingstelling van personeel. U kunt daarbij op verschillende manieren tewerk gaan:

Schorsen arbeidsovereenkomst

Schors de arbeidsovereenkomst van de werknemer gedurende de periode dat hij in dienst treedt van een andere werkgever (met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur).

Terbeschikkingstelling in het kader van een dienstverleningsovereenkomst

U kunt een werknemer ter beschikking stellen in het kader van een dienstverleningsovereenkomst met een andere onderneming. Zorg dan wel voor duidelijke afspraken rond instructies die door de andere werkgever kunnen worden gegeven in een overeenkomst en vergeet de overlegorganen niet te informeren.

Tijdelijke terbeschikkingstelling

Uw vaste werknemers kunt u voor beperkte tijd ter beschikking stellen van een andere werkgever. Daarvoor is het voorafgaand akkoord van de vakbondsafvaardiging van de andere werkgever en het Toezicht Sociale Wetten nodig en moet u de afspraken vastleggen in een driepartijenovereenkomst.

Kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten of intra-group

Voor de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten of intra-groep kunt u werknemers ook ter beschikking stellen. Daarvoor moet het Toezicht Sociale Wetten verwittigd worden en moet u de afspraken vastleggen in een driepartijenovereenkomst.

Lees hier het originele artikel