Sociale inspectie:
wat brengt 2023?

Webinar op 3 februari 2023

Re-integratie en ontslag van langdurig/veelvuldig zieke werknemers

Webinar op 27 januari 2023

Het stakingsrecht
gewikt en gewogen

Webinar op 10 maart 2023

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Managementovereenkomsten

Webinar on demand

Wet betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: toch al een beetje witte rook (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

België is alweer een slechte leerling in de Europese klas, want de deadline van 1 augustus 2022 om de Richtlijn (EU) 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie om te zetten in nationale wetgeving, is alweer ruimschoots overschreden. Momenteel is men nog volop in het parlement aan het wetsontwerp aan het timmeren, maar op 14 september ll. werden de artikelen van het ontwerp al bij eerste stemming aangenomen binnen de Commissie Sociale Zaken. Alvast een beetje witte rook dus.

Waaraan kan u zich als werkgever verwachten?

Een informatieplicht over de arbeidsvoorwaarden van de werknemer

De nieuwe regelgeving verplicht de werkgever om schriftelijk of elektronisch te communiceren over de arbeidsvoorwaarden van de werknemer. Voor de belangrijkste gegevens van de arbeidsrelatie moet de kennisgeving al ten laatste op de eerste werkdag gebeuren. Dit zal ook implicaties hebben voor het arbeidsreglement in de onderneming.

Minimumvereisten inzake de arbeidsvoorwaarden

De werkgever kan zijn werknemer niet verbieden om buiten zijn werkrooster te werken voor een of meerdere andere werkgevers of hem om die reden te onderwerpen aan een nadelige behandeling, behalve indien dit wettelijk is toegelaten. Voorts moet in bepaalde gevallen ook een kosteloze opleiding voor de werknemer – verrekend in de arbeidstijd – worden voorzien en zal een werknemer met minstens zes maanden anciënniteit kunnen vragen naar meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Ontslagbescherming

Een werkgever zal een werknemer niet mogen ontslaan noch enige voorbereiding voor dit ontslag mag treffen, omwille van het feit dat hij gebruikt wenst te maken van de rechten die voortvloeien uit de nieuwe wet. Bij overtreding van dit verbod zal de werkgever aan de betrokken werknemer een forfaitaire vergoeding moeten betalen gelijk aan het brutoloon voor zes maanden, onverminderd de vergoedingen aan de werknemer verschuldigd in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Bron: Crivits & Persyn