Wat is de maximale geldboete die (voet)balorige werknemers kan worden opgelegd? (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy)

Publicatiedatum: 14/11/2019

Waarover gaat het?

Tijdens de Champions League wedstrijd van 6 november jl. tussen Club Brugge en Paris Saint Germain (PSG) speelde de Brugse aanvaller Mbaye Diagne zich op een bijzondere manier in de kijker. In de 74ste minuut floot de scheidsrechter een strafschop in voordeel van Club Brugge. Diagne negeerde de binnen de club hierover gemaakte afspraken en zette zich klaar om de strafschop te trappen daar waar dit eigenlijk was voorbehouden voor kapitein Vanaken die dit eigengereid optreden duidelijk niet kon smaken. Tot overmaat van ramp miste Diagne van op de elfmeterstip wat de consternatie alleen nog maar groter maakte.

Op een persconferentie van 8 november jl. verklaarde trainer Philippe Clement dat het Brugse clubbestuur de speler voor zijn gedrag een “(…) zeer zware financiële sanctie” zou opleggen waarvan de opbrengst “(…) naar de spelerskas zou gaan”.

Hoe hoog kan de geldboete zijn die Club Brugge de speler wenst op te leggen?

Om een antwoord te formuleren op deze vraag, ga ik uit van de volgende aannames:

 • Club Brugge en Diagne zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst. Club Brugge is daarbij de werkgever, Diagne de werknemer
 • Als werkgever beschikt Club Brugge over een arbeidsreglement. Voetbalclubs – en meer in het algemeen werkgevers die betaalde sportbeoefenaars tewerkstellen – zijn niet uitgesloten van het toepassingsgebied van de Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen (hierna: de Arbeidsreglementenwet)
 • Artikel 6 van de Arbeidsreglementenwet schrijft voor dat de straffen, het bedrag, de bestemming van de geldboeten en de tekortkomingen die zij bestraffen, in het arbeidsreglement moeten worden vermeld . Ik beschik niet over het arbeidsreglement van Club Brugge maar ga er van uit dat “het niet naleven van de richtlijnen van de werkgever” – of misschien in zijn meer militaristisch klinkende variant “insubordinatie” – als een te bestraffen gedraging daarin is opgenomen. Volgens artikel 17 van dezelfde wet, moet de straf – op straffe van nietigheid – uiterlijk de eerste werkdag na die waarop een tekortkoming werd vastgesteld ter kennis worden gebracht van degene die ze heeft opgelopen. Club Brugge moet met andere woorden de geldboete al op (donderdag) 7 november jl. ter kennis hebben gebracht van Diagne en dat nu de hem verweten gedraging voor het oog van iedereen op (woensdag) 6 november jl. werd vastgesteld.
 • Maar dan: artikel 18 van de Arbeidsreglementenwet bepaalt dat indien de straf in een geldboete bestaat “(…) het totaal van de per dag opgelegde geldboete 1/5 van het dagloon niet mag overschrijden”. Wat zou dat hier betekenen ? Ik ken het dagloon van Diagne niet maar uit andere discussies onthield ik dat het gemiddeld maandloon van een profvoetballer die bij een van vijf grootste clubs uit de Belgische voetbalcompetitie speelt – waar Club Brugge toe behoort – € 28.000 bedraagt.
  Om een maandloon naar een (theoretisch) uurloon om te rekenen, wordt meestal de volgende rekenregel gehanteerd: maandloon x 3 / 13 weken / aantal gewerkte uren per week.
  Toegepast hier: € 28.000 x 3 / 13 / 38u komt uit € 170/uur. Dit uurloon wordt dan vermenigvuldigd met 7,6 uur om een dagloon te verkrijgen. Dat geeft € 1.292. De maximale geldboete mag één vijfde van een dagloon bedragen ofwel € 258.
  Op een (gemiddeld) maandloon van € 28.000 lijkt die “zeer zware financiële sanctie” dan nogal mee te vallen.
 • De werkgever mag het bedrag van de boete niet voor zich houden. Volgens artikel 19 van de Arbeidsreglementenwet moet de opbrengst van de boete worden aangewend ten voordele van de werknemers. Dit is allicht wat Philippe Clement bedoelde tijdens de persconferentie waar hij het had over “de spelerskas” (sic)

Het opleggen van geldboetes aan personeelsleden is aan een aantal wettelijke regels onderworpen. (Voet)balorige werknemers vormen hierop geen uitzondering.