Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing: nieuwe golf van controles en oproep tot zelfevaluatie (Monard Law)

Auteur: Luk Cassimon (Monard Law)

De fiscus is onlangs een nieuwe controleactie gestart m.b.t. de vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De onderzoeken zijn zeer uitgebreid en zijn niet beperkt tot een specifieke vrijstelling. Daarnaast roept de fiscus belastingplichtigen ook op om een zelfevaluatie te verrichten en indien nodig vrijwillig over te gaan tot rechtzettingen!

NIEUWE GOLF VAN CONTROLES

De fiscus is gestart met een nieuwe golf aan controles m.b.t. de toepassing van de vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing. In tegenstelling tot eerdere jaren, stellen wij vast dat de controles zich niet beperken tot een specifieke vrijstelling (zoals O&O of ploegen- en nachtarbeid), maar dat men tegelijk alle vrijstellingen onderzoekt die de belastingplichtige heeft toegepast (overwerk, ploegen- en nachtarbeid, O&O, COVID-19).

De controles verlopen doorgaans op een gestructureerde manier, waarbij er standaard vragenlijsten bestaan per toegepaste vrijstelling. De vragenlijsten zijn zeer uitgebreid, waarbij gedetailleerde en omvangrijke informatie wordt opgevraagd. Aangezien de antwoordtermijn slechts 1 maand bedraagt, is het aangewezen om de vragenlijsten nauwgezet op te volgen en zal er eventueel tijdig om een uitstel van de antwoordtermijn moeten gevraagd worden.

De controles hebben ook betrekking op de specifieke vrijstelling die de regering n.a.v. COVID-19 heeft ingevoerd. Deze vrijstelling kent erg strikte voorwaarden (zo mag de werkgever geen banden met een belastingparadijs hebben, of een dividend hebben toegekend). Er wordt nu nagegaan of deze voorwaarden inderdaad vervuld zijn. Als dit niet het geval zou zijn, zal de bedrijfsvoorheffing alsnog nagevorderd worden. Hierbij moet worden opgemerkt dat bepaalde voorwaarden toch juridische vragen doen rijzen, zoals bijv. de automatische uitsluiting voor banden met een belastingparadijs.

OPROEP TOT ZELFEVALUATIE

Opmerkelijk is ook dat de fiscus belastingplichtigen ook oproept via brief om een zelfevaluatie te maken van de toegepaste vrijstelling en om eventueel tot spontane rechtzettingen over te gaan. Er worden ook aanbevelingen gegeven om de interne processen en fiscale risico’s te beheersen.

Deze brieven hebben uiteraard geen procedurele waarde, maar kunnen wel een voorbode vormen van een latere controle. Belastingplichtigen doen er in ieder geval goed aan om de toegepaste vrijstellingen tegen het licht te houden. Aangezien er momenteel voor bepaalde vrijstellingen onduidelijkheid bestaat m.b.t. de concrete invulling van de diverse voorwaarden en de fiscus een zeer strikte interpretatie volgt (bijv. m.b.t. de omvang van het werk in het geval van ploegenarbeid), is enige omzichtigheid geboden.

Bron: Monard Law