Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Update: COVID-19 en internationale reizen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Publicatiedatum: 31/07/2020

In onze vorige Newsflash met betrekking tot de rechten en plichten als werkgever bij internationale reizen gaven we aan dat de werknemer op basis van de toenmalige RVA-richtlijnen recht had op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen indien hij of zij arbeidsgeschikt was maar wel verplicht in quarantaine moest omwille van een terugkeer uit een rode zone (quarantainegetuigschrift). De RVA-richtlijnen werden echter gisteren gewijzigd, waarbij de RVA het standpunt inneemt dat een werknemer geen recht heeft op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen na terugkeer van een niet-essentiële reis uit een rode zone.

In onze vorige Newsflash met betrekking tot de rechten en plichten als werkgever bij internationale reizen hebben we de principes uiteengezet met betrekking tot het recht op tijdelijke werkloosheid ingeval van terugkeer uit een rode zone.

Op basis van de toenmalige RVA-richtlijnen zou de werknemer recht hebben gehad op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen indien hij of zij arbeidsgeschikt was, maar wel verplicht in quarantaine moest omwille van “een quarantainemaatregel van de overheid ten aanzien van de individuele werknemer”. De toenmalige versie van de RVA-richtlijnen stelde verder dat een werknemer tijdelijke werkloosheidsuitkeringen kon ontvangen indien de werknemer een quarantainegetuigschrift kon voorleggen en in de onmogelijkheid was om te werken (bijvoorbeeld omdat telewerk niet mogelijk was). Hieruit kon worden afgeleid dat de werknemer recht had op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen bij terugkeer uit een rode zone.

Intussen werd dit standpunt echter gewijzigd. De RVA neemt in haar nieuwe richtlijnen het standpunt in dat de werknemer geen recht heeft op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ingeval van een verplichte quarantaine na een niet-essentiële reis naar een rode zone terwijl dat werd verboden door de overheid op het ogenblik van vertrek.

Bij terugkeer van een werknemer uit een rode zone en verplichte quarantaine gelden, op basis van de nieuwe richtlijnen van de RVA, de volgende principes:

  • De werknemer heeft geen recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen indien hij of zij arbeidsgeschikt is, maar wel verplicht in quarantaine moet omwille van een terugkeer uit een rode zone (quarantainegetuigschrift) indien deze zone reeds werd aangemerkt als rode zone op het moment van vertrek (schending van een reisverbod). Volgens een recent standpunt van de FOD WASO is er in dit geval ook geen sprake van overmacht en zal de werknemer geen recht hebben op loon;
  • De werknemer heeft recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen indien hij of zij arbeidsgeschikt is, maar wel verplicht in quarantaine moet omwille van een terugkeer uit een rode zone (quarantainegetuigschrift) indien deze zone nog niet als rode zone werd aangemerkt op het moment van vertrek (geen schending van een reisverbod);

De werknemer heeft recht op gewaarborgd loon indien hij of zij arbeidsongeschikt is omwille van een besmetting met het coronavirus na terugkeer uit een rode zone (medische attest).

De RVA geeft verder aan dat zij controles zal uitvoeren en de tijdelijke werkloosheid zal weigeren of achteraf zal terugvorderen indien de voorwaarden niet vervuld zijn (zoals bij een reisverbod bij vertrek).

Actiepunt

Zet in op duidelijke communicatie met de werknemers met betrekking tot een mogelijk vertrek naar een rode zone en de hieraan verbonden risico’s met betrekking tot het loon en tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Lees hier het originele artikel

Legal Manager