Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Tweede Plan Eerlijke Concurrentie (PEC) in strijd tegen sociale dumping ondertekend door werkgevers en vakbonden uit bouwsector (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 21 februari 2024 ondertekenden werkgevers en vakbonden uit de bouwsector samen met de bevoegde ministers Dermagne, Vandenbroucke en Clarinval het tweede Plan Eerlijke Concurrentie (PEC), het eerste PEC-plan dateert van 2015.

De belangrijkste elementen uit het PEC-plan zijn:

  1. De sociale partners vragen om de namen van de werkende vennoten te vermelden in de KBO-databank. Zo kunnen bouwbedrijven en inspectiediensten beter misbruik van sociaal zekerheidsstatuut detecteren.
  2. De sociale partners dringen aan op een loondatabank met buitenlandse bedrijven om de strijd tegen de sociale dumping efficiënter te maken.
  3. Om buitenlanders aan dezelfde regels te onderwerpen als Belgische kmo-bouwbedrijven, in het bijzonder de inhoudingsplicht voor fiscale schulden, willen de sociale partners in de sector maatregelen uitwerken om de belasting niet-inwoners correct (BNI) te innen. BNI is een personenbelasting die buitenlandse werknemers hier moeten betalen als zij een bepaalde tijd in België actief zijn.
  4. Minder complexe regels leiden tot minder overtredingen. Digitalisering en administratieve vereenvoudiging dringen zich daarom op.
  5. Het beter afdwingen van de veiligheidsvoorschriften bij buitenlandse werknemers en werkgevers.
  6. Bestrijding van mensenhandel: hiervoor rekenen de sociale partners op de lokale overheden om een eind te maken aan containerovernachtingen of massaverblijven op één adres.
  7. Bestrijden van illegale uitzendarbeid vanuit het buitenland (Benelux-aanpak).
  8. Billaterale akkoorden over de sociale zekerheid: zo kan de Belgische socialezekerheidstinstelling de bijdragen innen bij buitenlanders die hier werken en dan doorstorten en/of verrekenen met de verschuldigde buitenlandse sociale zekerheid.

Meer informatie

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid, Bouw & Vastgoed