De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Summer Deal Sociaal recht
‘Welzijn op het werk’

Webinar on demand

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Individueel ontslag – Overzicht van recente rechtspraak, de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

Webinar op 10 juni 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

Webinar op 10 juni 2022

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: nu ook mogelijk als de school of opvang sluit (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 25/11/2020

Vóór de verlengde herfstvakantie meldden verschillende nieuwsberichten dat scholen of klassen genoodzaakt waren te sluiten omwille van een besmetting onder het lerarenkorps of bij de kinderen door het coronavirus. Nu de lessen opnieuw zijn opgestart, zal dit probleem wellicht opnieuw de kop op steken. Om de praktische bekommernissen van ouders die daardoor zonder opvangmogelijkheid voor hun kind komen te vallen te proberen wegnemen, heeft de federale overheid één en ander geregeld in een de wet van 23 oktober 2020.

Ouders van een minderjarig kind dat niet naar de opvang of naar school kan gaan omwille van een sluiting met de bedoeling de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben het recht om op het werk afwezig te zijn. Om van dit recht gebruik te maken, dienen de betrokken ouders de werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en hem een attest tot staving van die sluiting bezorgen. Dergelijk ‘attest sluiting corona’ is terug te vinden op de website van de RVA.

De werkgever moet vervolgens de werknemer in kwestie op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) plaatsen en dit gedurende de periode vermeld op het ‘attest sluiting corona’. De werknemer zal dan geen loon ontvangen, maar wel werkloosheidsuitkeringen aangevuld met de dagelijkse coronatoeslag. Hetzelfde geldt voor ouders wiens gehandicapt kind (ongeacht de leeftijd) niet langer in het opvangcentrum voor gehandicapte personen terecht kan omwille van het coronavirus.

Werknemers kunnen van dit recht voorlopig gebruik maken van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, maar een koninklijk besluit kan die periode verlengen.

Lees hier het originele artikel